Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Orientacja na pracę i na podwładnych. Siatka kierownicza wedug Blake'a i Mouton

  Przy orientacji na pracę kierownicy są zaprzątnięci realizowanymi zadaniami i zwracają małą uwagę na potrzeby oraz reakcje podwładnych. Kontakty z nimi podporządkowują wyłącznie wymaganiom roboty. Zachęcają do pracy. Wymagają dokładnego przestrzegania obowiązujących procedur. Kontrolują...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy autokratycznego i demokratycznego stylu kierowania

  Cechy autokratycznego stylu kierowania:

  a) Wyraźny podział na kierujących i kierowanych.

  b) Odgórne i szczegółowe określanie zadań.

  c) Arbitralność decyzji.

  d) Monopolizacja i reglamentacja informacji.

  e) Brak inicjatywy i aktywności podwładnych.

  f) Rygorystyczność.

  g) Nieufność kierownika...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria cech osobowości kierownika

  Teoria cech kierowniczych (przywódczych) zakłada, że do przywództwa potrzebne są określone cechy osobowości, które dane są tylko nielicznym ludziom, pochodzącym zwłaszcza z wyższych klas lub ras społecznych

  Na podstawie licznych badań prowadzonych przy użyciu metod intuicyjnych lub empirycznych (np...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy kierowania ludźmi

  a) przymus,

  b) manipulacja,

  c) przekonywanie,

  d) partycypacja.

  Ze względu na dominujące techniki kierowania stosowane przez przełożonego można wyróżnić 4 typy kierowania:

  a. Kierowanie oparte na przymusie za pomocą kar i nagród.

  b. Kierowanie oparte na manipulacji.

  c. Kierowanie oparte...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła i charakter władzy kierownika w organizacji sieciowej

  Organizacji sieciowa (organiczna ) charakteryzuje się słabo zaznaczoną hierarchią władzy, dużą samodzielnością uczestników organizacji oraz elastycznością i zmiennością struktury organizacyjnej dostosowaną do często zmieniających się zadań. Organizacja organiczna są to "ludzie bez...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła władzy w organizacji wg. Frencha i Ravena

  J. French i B. Raven wyróżnili pięć źródeł władzy w organizacji:

  1. Władza oparta na nagrodach (reward power). Władza czyli przyzwolenie na wykonanie polecenia wynika z oczekiwania nagrody za spełnienie wymagania. Kierownik ma tyle władzy, ile możliwości nagradzania podwładnych za...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie władzy, kierowania i zarządzania w organizacji

  Zdolność uzyskania przez kierownika przyzwolenia na wykonanie jego polecenia przez podwładnego nazywamy władzą. W organizacji kierownik dysponuje dwoma rodzajami władzy:

  władza stanowiska (pozycji) w organizacji, czyli uprawnienia i możliwości wpływania na ludzi przypisane do zajmowanego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy i jak można zmienić kulturę organizacji

  Ponieważ każdy ustrój społeczny opiera się na określonych założeniach filozoficznych, wartościach i normach, dlatego zmiana ustroju powoduje, że kultura organizacji jest bardziej zauważana i odczuwana przez członków organizacji niż w okresie stabilizacji ustrojowej. W Polsce wraz ze zmianą ustroju...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywny i negatywny wpływ kultury organizacji na jej efektywność

  Z punktu widzenia efektywności organizacji kultura organizacji jest ambiwalentną, czyli może spełniać zarówno pozytywne jak i negatywne funkcje.

  Do funkcji pozytywnych można zaliczyć:

  Funkcję percepcyjną: Kultura określa sposób postrzegania otoczenia, przekazuje wyraźny obraz świata, czyni go dla...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kultura "pola ryżowego"

  W kulturze kolektywistycznej natomiast dominuje świadomość "my". Ten model właściwy jest dla krajów Dalekiego Wschodu np. Japonii oraz krajów socjalistycznych.

  W odniesieniu do Japonii za istotną przyczynę rozwoju kultury kolektywistycznej uznaje się trudne warunki życia w przeszłości. Uprawa ryżu na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 286

  praca w formacie txt

Do góry