Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WAŻNIEJSZE RODZAJE KONFLIKTÓW W ZAKLADZIE PRACY

  Jawne i ukryte. Jawne – strajk, utarczki słowne, zażalenia rywalizacje itp. Źródła konfliktu oraz sposoby rozwiązania są znane. Ukryte to te które nie mają charakteru otwartego działania. Tworzą złą atmosferę pracy, plotki, rozgrywki personalne, frustracji, absencji. Mogą się same...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKTY SPOŁECZNE W ZAKŁADZIE PRACY - POJĘCIE, PRZYCZYNY I SKUTKI

  Konflikt – jest to nierozwiązana lub rozwiązana w sposób niezgodny z oczekiwaniami czy warunkami obiektywnymi sprzeczność między grupami lub jednostkami. Sprzeczność występuje gdy mamy do czynienia z przeciwstawnością sytuacji materialnych czy niematerialnych, z przeciwstawnością interesów jednostek lub...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIMI METODAMI POZNAJEMY, A JAKIMI KSZTAŁTUJEMY STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE W ZAKLADZIE PRACY

  METODY POZNAWCZE STSOUNKOW MIEDZYLUDZKICH W ZAKLADZIE PRACY:

  ROZMOWA:

  Służbowa ( narada z pracownikiem )

  Wychowawcza

  Nieintencjonalna ( przy okazji niecelowej )

  OBSERWACJA :

  Celowa – celowo obserwujemy jakie są stosunki , słucham co pracownicy mówią jak się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI FORMALNE I NIEFORMALNE W ZAKLADZIE PRACY

  - Grupy formalne posiadają wykształconą więź i zasadę odrębności określającą granice grupy, rozwinęły formalny system kontroli i organizacji. Stosunki pomiędzy formalne opierają się na

  - Grupy nieformalne oparte są na więzi wewnątrz organizacji, instytucji i kontroli nieformalnej

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM SĄ STOSUNKI SPOŁECZNE ORAZ JAK JE DZIELIMY

  Stosunki społecznie międzyludzkie i interpersonalne. Można stosować w sposób zamienny dla naszych potrzeb. Stosunki społeczne – oddziaływanie wzajemne ludzi na siebie w grupie, jest to również wzajemne oddziaływanie państw na siebie, oddziaływanie osoby na grupę. Aby oddziaływanie było skuteczne, to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPY PRACOWNICZE

  Przeprowadzone badania przez L.B .SAYLESA w amerykan. Przeds. Dotyczące związku miedzy rodzajem wykonywanej pracy a stopniem aktywności zawodowej pracowników, pozwoliły wydzielić 4 grupy pracownicze :

  APATYCZNE – złożone z prac. O niskich kwalifikacjach, nisko opłacanych, nie mających widoku na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /4 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE GRUP SPOLECZNYCH W ZAKLADZIE PRACY I ICH CHARAKTERYSTYKA

  Według kryterium liczby członków:

  małe, każda grupa od 3 do kilkudziesięciu członków

  duże, kilkadziesiąt osób do kilku milionów – np. wieś, powiat

  wielkie, społeczność danego państwa, kontynentu, grupy państw, całego świata

  Ze względu na sposób rekrutacji do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPY SPOLECZNE W ZAKLADZIE PRACY - POJĘCIE I CECHY GRUPY SPOŁECZNEJ

  PRZEZ GRUPE SPOL. ROZUMIEMY ZBIOROWOSC LUDZI SKLADAJACA SIĘ Z MINIMUM 3 OS. , ZLACZONYCH WZGLEDNIE TRWALA WIEZIA SPOLECZNA , WEWNETRZNIE ZORGANIZOWANA , O WSPOLNYCH CELACH , WARTOSCIACH , SIADOMIE WYODREBNIAJACA SIĘ Z OTOCZENIA.

  GRUPA – jest to ściśle określona grupa ludzi , która posiada cel.

  CECHY GRUPY...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘŹ SPOŁECZNA W ZAKŁADZIE PRACY - POJĘCIE, RODZAJE I ZNACZENIE

  W WYNIKU REALIZACJI OKRESLONYCH ROL I ZAJMOWANYCH POZYCJI ZAWODOWYCH , MIEDZY PRACOWNIKAMI POWSTAJA SWOISTE WIEZI SPOLECZNE TJ. ZWIAZKI I ZALEZNOSCI LACZACE LUDZI, WYRAZAJACE SIĘ W PRZYJMOWANIU PRZEZ NICH WSPOLNYCH LUB ODRZUCANIU KONKURENCYJNYCH DAZEN , ZAINTERESOWAN. LACZA ICH WIEZI :

  RZECZOWE ( FORMALNE...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLE I POZYCJE SPOŁECZNE W ZAKŁADZIE PRACY

  PRZEZ ROLE SPOLECZNA ROZUMIE SIĘ WZGLEDNIE STALY I WEWNETRZNIE SPOJNY SYSTEM ZACHOWAN PRZEBIEGAJACYCH WEDL. MNIEJ LUB WIECEJ WYRAZNIE USTALONEGO WZORU , KTÓRYCH GRUPA OCZEKUJE OD SWOICH CZLONKOW I KTÓRE ODPOWIADAJA OKRESLONEJ POZYCJI W STRUKTURZE SPOLECZNEJ.

  ROLA ZAWODOWA ZATEM TO ZACHOWANIE PRACOWNIKOW...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 970

  praca w formacie txt

Do góry