Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  W CZYM PRZEJAWIA SIĘ BIUROKRATYZM W KIEROWANIU ZAŁOGĄ

  TERMIN BIUROKRACJA WPROWADZIL WEBER, NA PODSTAWIE JEGO BADAN POZWOLONO SOBIE SKONSTRUOWAC TZW. :” IDEALNY TYP ”BIUROKRACJI – ZARYS PEWNYCH POWSZECHNYCH CECH WSZYSTKICH KATEGORII BIUROKRATYCZNYCH. ( OPIERA SIĘ NA TYM, ZE ZACHOWANIA KATEG. SPOLECZ. BIUROKRATOW OKRESLANE S.A. NORMAMI PRAWNYMI)

  Jest on modelem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALNE I GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI

  Podejmowanie decyzji ma związek z wzajemnymi stosunkami między kierownikami i podwładnymi oraz z wpływem podwładnych na decyzje kierownicze. Decyzje może podjąć jednorazowo kierownik grupy pracowniczej lub kolektywnie cała grupa. Chodzi o to, żeby były one sprawne, racjonalne i żeby umożliwiały takie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W KIEROWANIU?

  W działalności kierowniczej występuje tak wiele uwarunkowań sytuacyjnych, że trudno dać jednoznaczne wskazówki na ich rozwiązanie. Problem ten jest o tyle ważny, że niektóre błędy w kierowaniu paciają za sobą wprost fatalne następstwa dla zakładu pracy i samej załogi. Powodują one nawarstwianie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYLE KIEROWANIA ZAKŁADEM PRACY

  Style kierowania :

  Autokratyczne – oparte głównie na sile ekonomicznej. Podwładni nie są dopuszczani do udziału w podejmowaniu decyzji. Kierownik nie uzasadnia swoich poleceń. Pracownicy otrzymują dokładne określenie zadań oraz sposobów ich realizacji bez możliwości przejawiania własnej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM JEST KIEROWANIE I JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ STYLE KIEROWANIA ZESPOŁAMI LUDZKIMI

  KIEROWANIE JEST TO PROCES PLANOWANIA , ORGANIZOWANIA , PRZEWODZENIA I KONTROLOWANIA DZIALALNOSCI CZLONKOW ZBIOROWSCI SPOLECZNEJ ORAZ WYKORZYSTANIA WSZYSTKICH INNYCH JEJ ZASOBOW W CELU OSIAGNIECIA USTALONYCH CELOW. JEST TO SYSTEMATYCZNY SPOSÓB ROBIENIA CZEGOS ZA POSREDNICTWEM INNYCH LUDZI.

  Jest stosunkiem osobowym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM JEST WŁADZA W ZAKLADZIE PRACY I JAKIE SĄ JEJ RODZAJE

  Władza jest to możliwość wpływania jednostki lub grupy (wynikająca z zajmowanej pozycji) ma zachowania innych ludzi oraz kontrolowania ich zachowania w celu sprawienia aby wpływ ten był skuteczny. Zakłada ona stosunek dominowania i subordynacji, w którym wykorzystuje się przymus i zachętę. Żadna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWNE I NEGATYWNE ZNACZENIE KONFLIKTU W ZAKLADZIE PRACY

  Pozytywne – pobudza do lepszych pomysłów, zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, powoduje ujawnienie i rozwiązanie zadawnionych problemów, zmusza ludzi do wyjaśnienia swych opinii, związane z nim napięcie pobudza zainteresowanie i twórczość, daje ludziom możliwość wykazania ich zdolności

  Negatywne –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKONYWANIE JAKO METODA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTU

  Konflikty są naturalną cechą życia społecznego. Problemem nie jest więc sam fakt ich wystąpienia, lecz sposób rozwiązania. Umiejętnie rozwiązany konflikt oznacza często rozwój i postęp w życiu społecznym. Konflikty można rozwiązywać lepiej, sprawniej i szybciej jeżeli skorzysta się z wiedzy i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIMI METODAMI ROZWIĄZYWANE SĄ KONFLIKTY W ZAKŁADZIE PRACY?

  INTEGRUJĄCE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU (UZGODNIENIE, KONFRONTACJA, STOSOWANIE CELÓW NADRZĘDZNYCH);

  METODA WYCOFANIA SIĘ;

  DOMINACJA I STŁUMIENIE (WYMUSZENIE, UNIK, ŁAGODZENIE, ZASTOSOWANIE ZASADY WIĘKSZOŚCI);

  KOMPROMIS (ARBITRAŻ, ROZDZIELENIE, ODWOŁANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ STRAJK JAKO PRZYKŁAD KONFLIKTU

  Strajk jest przejawem ostrego konfliktu najczęściej między pracownikami a pracodawcami. Jest specyficznym rodzajem strategicznego działania charakteryzującego się narzucaniem przyjętych norm.

  Strajk – zazwyczaj krótkotrwałe lub długotrwałe powstrzymywanie się osób zatrudnionych od pracy lub takie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 661

  praca w formacie txt

Do góry