Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przyrodnicze uwarunkowania życia społecznego

  Przyrodnicze uwarunkowania życia społecznego nazywane są biologicznymi. Człowiek jest istotą społeczną, ale podlega prawom przyrodniczym.

  Podstawowymi cechami organizmu ludzkiego, które dziedziczone są z pokolenia na pokolenie wpływają w sposób istotny na życie społeczne:

        • wyprostowana...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne orientacje metodologiczne w rozwoju myśli socjologicznej

  Orientacja scjentystyczna – którą reprezentuje przede wszystkim neopozytywizm – kierunek teoretyczno – metodologiczny nawiązujący do poglądów Comte’a. Podobną koncepcję socjologii prezentuje behawioryzm – orientacja ta dała o sobie znać przede wszystkim w psychologii głosząc, że przedmiotem badań...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Przedmiot i zakres socjologii. Socjologia a wiedza potoczna

  Socjologia - termin ten został wprowadzony do języka naukowego przez francuskiego filozofa Augusta Comte’a. Termin socjologia oznacza dosłownie naukę o społeczeństwie.

  Przedmiotem tej nauki są a nawet jest:

  przyczyny, charakter, następstwa relacji międzyludzkich oraz mniej lub bardziej trwałych...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO UDZIAŁU W ŻYCIU KULTURALNYM

  Deklaracja Uniwersalna (art. 27), Pakt Ekonomiczny (art.. 15)

  Deklaracja formułuje prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. Ponadto formułuje prawo każdego człowieka do ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /2 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO NAUKI

  Deklaracja Uniwersalna (art.. 26), Pakt Ekonomiczny (art. 13 i 14).

  Art. 26 Deklaracji stwierdza, że „każdy człowiek ma prawo do nauki”. Art. 55 Karty NZ przewiduje poparcie przez ONZ międzynarodowej współpracy na polu kulturalnym i wychowawczym w celu stworzenia warunków stabilizacji i dobrobytu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /4 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO KORZYSTANIA Z NAJLEPSZEGO STANU ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO

  Pakt Ekonomiczny (art. 12), Karta Socjalna (art. 11), Deklaracja Uniwersalna (art. 25).

  Deklaracja Uniwersalna w art. 25 mówi jedynie o „stopie życiowej zapewniającej zdrowie” oraz o „opiece lekarskiej”. Pakt Ekonomiczny uznaje prawo każdej osoby do korzystania z najlepszego stanu zdrowia fizycznego i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /3 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO ODPOWIEDNIEGO POZIOMU ŻYCIA

  Deklaracja Uniwersalna (art. 25), Pakt Ekonomiczny (art.11), Karta Socjalna (art. 14), Karta Narodów Zjednoczonych (art. 55).

  Pakt przewiduje obowiązek państw do uznania prawa każdego człowieka i jego rodziny ,,do odpowiedniego poziomu życia”, obejmującego odpowiednie pożywienie, odzież, mieszkanie i prawo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /3 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO RODZINY DO OCHRONY I POMOCY

  Prawo to reguluje Deklaracja Uniwersalna (art. 25), Pakt Ekonomiczny (art. 10), Karta Socjalna (art. 7, 8, 16,17).

  Ochronie materialnych interesów rodziny służą konwencje, które dotyczą polityki socjalnej.

  W celu ochrony macierzyństwa Pakt przewiduje szczególną opiekę nad matką „ w rozsądnym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /4 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

  Deklaracja Uniwersalna (art.25), Pakt Ekonomiczny (art. 9), Karta Socjalna (art. 12).

  1) stworzyć lub utrzymać system zabezpieczenia społecznego;

  2) utrzymać go na zadowalającym poziomie;

  3) dążyć do stopniowego podnoszenia poziomu zabezpieczenia społecznego;

  4) podjąć kroki, aby w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA SOCJALNE I EKONOMICZNE - PRAWO DO ODPOWIEDNICH WARUNKÓW PRACY

  Deklaracja Uniwersalna (art. 23 i 24), Pakt Ekonomiczny (art. 7), Karta Socjalna (art. 2, 3, 4), Konstytucja ( art. 68, 70).

  Deklaracja mówi o ,,odpowiednich i zadowalających” warunkach pracy, natomiast oba traktaty o warunkach ,,sprawiedliwych”, przy czym Pakt dodaje jeszcze ,,korzystne”. Takie warunki pracy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /7 095

  praca w formacie txt

Do góry