Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wartości wewnątrzgrupowe

  Wartość

  to idee, rzecz materialna lub niematerialna, myśl, osoba jednostki, dążenie do ich zdobycia uznaje za przymus, poczucie spełnionego obowiązku są niezbędne do wewnętrznej spoistości grupy

  to podstawowy czynnik integracji, dobro wspólne, wokół którego skupia się grupa

  to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład osobowy i struktura grupy społecznej

  każda grupa składa się z określonej liczby osób

  jednostki należą zazwyczaj z własnej woli, czasem z przymusu, np. wojsko

  uczestnictwo ma charakter pluralistyczny

  grupa jest zazwyczaj dożywotnia, można ją opuścić lub zostać z niej usuniętym

  członkowie są w pewny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i typy grup społecznych

  Grupa społeczna – jest to zbiorowość połączona trwałą więzią społeczną, uznają wspólne wartości trwale ustrukturalizowana, której członkowie wzajemnie na siebie oddziałują na podstawie wspólnego zestawu oczekiwań co do zachowania partnerów

  Podział i typy grup społecznych:

  GRUPY PIERWOTNE I...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiory i zbiorowości społeczne

  a) zbiory

  Zbiór to:

  - grupa ludzi zebrana wg jakieś danej cechy np. wzrostu, koloru włosów, tworzona dla pewnych potrzeb – definicja statystów

  - zestaw ludzi posiadających wspólną cechę, która powoduje, że ludzie w określonych sytuacjach zachowują się w sposób podobny lub identyczny

  Typy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje międzyludzkie i ich podstawowe rodzaje

  a) styczności

  przestrzenne – zachodzą między dwoma jednostkami A i B, wtedy kiedy dwie jednostki uświadamiają sobie o własnym istnieniu

  psychiczne – gdy jednostka A zaczyna interesować się osobnikiem drugim B, ale jednocześnie uświadamia sobie co może od niej otrzymać i co w zamian...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i struktura osobowości społecznej

  Osobowość społeczna – to wynik procesu socjalizacji, to zespół trwałych cech jednostki, wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech biologicznych i psychicznych, a pochodzących z wpływu kultury i struktury zbiorowości, w których jednostka została wychowana i w których...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaszczyzny i fazy socjalizacji

  Można wyróżnić cztery podstawowe płaszczyzny socjalizacji

  grupy pierwotne – np. rodzina, grupa rówieśnicza, grupa przyjacielska, grupa sąsiedzka.

  grupy wtórne – np. szkoła, zakład pracy, wojsko, stowarzyszenie, partia polityczna

  wielkie grupy społeczne – np. grupy etniczne, grupy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy procesu socjalizacji

  przyjmowanie rozpowszechnianych danych zbiorowości, wartości i norm społecznych

  uczenie się różnorodnych ról społecznych

  zdobywanie umiejętności kontrolowania swoich popędów i zaspakajania swoich potrzeb w społeczeństwie akceptowanej formie

  zdobywanie umiejętności posługiwania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie kultury, jej części składowe i jej rola w życiu społecznym

  Kultura – to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom.

  Części składowe kultury

  ~ MATERIALNA – zwana kulturą...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczne uwarunkowania życia społecznego

  praca i jej finał – produkcja dóbr materialnych, takich jak: jedzenie, ubranie – stanowią stałą i niezbędną podstawę życia społecznego

  produkcja dóbr materialnych – zależy od sił wytwórczych człowieka, społeczeństwa, tj. od jakości narzędzi, od jego umiejętności, i kwalifikacji –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 037

  praca w formacie txt

Do góry