Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Artykuły organiczne

  Po podpisaniu konkordatu powstał problem jego ratyfikacji. Kompromisowo sformułowane artykuły zawierałyniejasności i mogły być przyczyną nieporozumień. Komisja kardynalska w Rzymie domagała sięzmian, a tylko połowa kardynałów (14 na 28) opowiedziała się za przyjęciem ustalonego tekstu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Republika Rzymska i papież więzień

  Pius VI w 1792 roku odrzucił bez wahania wezwanie Legislatywy do przywrócenia starej rzymskiej republiki,podobnie jak odrzucał naciski Konwentu na uznanie rewolucyjnej Francji, niesłychanie silne poprzypadkowym zabójstwie w Rzymie (13.01.1793) agitatora rewolucyjnego, dziennikarza francuskiego Hugona de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reorganizacja Kościoła

  Realizacja konkordatu zależała w dużej mierze od nuncjusza w Paryżu, którym na nalegania Napoleonazostał skłonny do kompromisu, podeszły w latach kardynał Giovanni B. Caprara. Zależała także od dyrektorakultu, jurysty i zwolennika gallikanizmu, Jeana Portalisa, ale najbardziej od księdza Etienne’a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakobini i terror

  Odmawianie przysięgi przez wielu duchownych i ich działalność wbrew Konstytucji cywilnej jątrzyłyurzędników, zwłaszcza jednak jakobinów, wśród których szczególny wpływ zdobył w tym czasie MaximilieinM. I. de Robespierre, prawnik z wykształcenia, fanatyk rewolucji, wówczas publiczny oskarżycielw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizmatycki Kościół konstytucyjny

  Konstytuanta, zaniepokojona wzrastającą opozycją, zażądała (dekrety z 27.11. i 26.12.1790) od wszystkichksięży, piastujących uznane przez państwo stanowiska kościelne, by wobec urzędników złożyliprzysięgę, że będą wierni państwu, prawu i królowi oraz zachowają z wszystkich swych sił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius VI i rewolucja

  W Rzymie śledzono francuskie wydarzenia rewolucyjne z niepokojem. Nie posiadano jednak dobregorozeznania, gdyż francuscy emigranci-uciekinierzy przekazywali jednostronne informacje, a niezbyt dokładnychdostarczał przedstawiciel Francji, kardynał François Bernis. Pocieszano się skrywanym przekonaniem,że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja i Kościół

  Francja była w tym czasie jednym z najpotężniejszych państw Europy i jednym z jej najludniej szychkrajów (ok. 27 mln mieszkańców). Miała charakter państwa stanowego, w którym rozróżniano trzy stany:duchowieństwo, szlachtę i resztę ludzi wolnych w miastach i na wsiach (stan trzeci). Sytuacja społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józefinizm

  W Austrii zapoczątkowany przez Marię Teresę interwencjonizm państwowy w życiu Kościoła rozwinąłjej syn i współregent (od 1770) Józef II. W jednym różnił się od matki: był tolerancyjny wobec innychwyznań, ogłaszając (1781) po jej śmierci edykt, który zapewniał wszystkim obywatelom wolność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuskie duchowieństwo

  Kościół we Francji dzielił się na 135 diecezji, zachowujących na ogół od średniowiecza swoje granice,stąd bardzo zróżnicowanych co do wielkości terytorium i liczby wiernych.

  Kler liczył około 50 tysięcy kapłanów w pracy parafialnej, nadto około 17 tysięcy prebendariuszy, którzynie mieli wielu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod w Pistoi

  Toskania, niewielki wówczas kraj, potrzebowała reformy sądownictwa, szkolnictwa i gospodarki, a takżeżycia kościelnego, chociaż wydawało się, że w niej stan Kościoła jest znakomity, gdyż miała trzy arcybiskupstwai piętnaście biskupstw, około 11 tysięcy kapłanów diecezjalnych i co najmniej tylu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 384

  praca w formacie txt

Do góry