Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOWARDA "MIASTA OGRODY"

  Koncepcja miasta ogrodu (Howard) ; duże miasto traci więzi społeczne kontakt z przyrodą , powstają patologie. Koncepcja Howarda była realizowana w Kaliforni - zakładano że nie trzeba budować olbrzymich metropolii ale centra a budownictwo mieszkaniowe powinno rozlewać się i składać z domków rodzinnych z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARNIER I MIASTO PRZEMYSŁOWE

  Potrzebom ery industrialnej bardziej odpowiadała francuska koncepcja miasta - Tony'ego Garniera 1904 r, w której powiązał on funkcje ; pracy, mieszkania, wypoczynku i transportu, przyznając każdej z nich odpowiednie miejsce i izolując szkodliwy przemysł pasem zieleni.

  Szczególną rolę odgrywały tu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W. PERRY I JEDNOSTKA SĄSIEDZKA

  Koncepcja osiedla społecznego (William Perry) ; myślał jak pogodzić uroki wsi i miasta stąd idea osiedla społ. - jednostki sąsiedzkie.

  Podstawa miała być szkoła podstawowa, żłobek , przedszkole, poczta, przychodnia, sklepy, niewielkie dwu trzy piętrowe bloki, życie koncentruje się w środku około 3...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena 1.0

  A. SORIA, MILUTIN I MIASTO LINIOWE

  Koncepcja miasta liniowego (Milutin) ;kolej była dominującym środkiem komunikacji, w ZSRR próbował to ulepszyć Milutin. Jego propozycja - pas zieleni-transport-drogi-osiedle mieszkaniowe. (W latach '50 była taka koncepcja dla Rzeszowa - od Boguchwały do Głogowa wzdłuż linii kolejowej). Była to...

  Ocena /1.0 Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA MIASTA IDEALNEGO W RÓŻNYCH EPOKACH (STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE)

  Miasto idealne Platona - jego wizja miasta to miasto otoczone murami, na środku miasta - forum, rynek gdzie odbywały się głosowania. W mieście mieli zamieszkiwać wolni obywatele greccy, właściciele niewolników, kupcy. Spośród wolnych obywateli powoływano armię. Oprócz rynku w centralnym miejscu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTAURACJA I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH (USA, EUROPA, POLSKA)

  USA - Program WZORCOWE MIASTA, ZASIEDLANIE MIAST - realizacja przy udziale władz publicznych. Lata międzywojenne - budowa mieszkań komunalnych, poprawa warunków mieszkaniowych ubogiej ludności miejskiej - blokowiska. Inne rozwiązania podejmowane przez HUD - zachęta do wykupywania mieszkań położonych w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM PLANOWANIA JAKO INSTYTUCJONALNA PLATFORMA GODZENIA RÓŻNYCH CZĄSTKOWYCH INTERESÓW SPOŁECZNYCH

  Dużego znaczenia nabrały badania ekologiczne stosowane w procesach planistycznych, zwłaszcza w tworzeniu planów przestrzennych zagospodarowania kraju. Przy założeniu, że człowiek, zbiorowości ludzkie muszą współdziałać z otoczeniem przyrodniczym, które jest w stanie zagrożenia degradacją powodowaną...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNICZNE, ARTYSTYCZNE I SPOŁECZNE TREŚCI W PLANACH PRZESTRZENNYCH. KWESTIA PRZYGOTOWANIA FACHOWEGO PLANISTÓW PRZESTRZENNYCH

  SOCJOLOGICZNE TREŚCI

  Wallis - miasto jako zbiorowość otwarta zawsze było penetrowane przez różne grupy, dlatego nie można w nim jednoznacznie przyporządkować jakiejś przestrzeni określonej grupie społecznej.

  Jałowiecki - przestrzeń miejska jest wartością, a życie w mieście polega na procesach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANIE W EPOCE PRZEDINDUSTRIALNEJ, KAPITALIZMU I REALNEGO SOCJALIZMU

  Zmiana w planowaniu - wydarzenia roku 1980, 1981, kryzys ekonomiczny, moralny i polityczny stanowią tło krytyki dotychczasowego planowania w Polsce. Zmiana dotyczy uspołecznienia planowania. Dostrzeżenie i nadanie istotnej rangi świadomości społecznej opiniom, oczekiwaniom i aspiracjom tych, w których...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANIE A PROCESY ŻYWIOŁOWE W PRZESTRZENI

  W. Kwaśniewicz - zachowanie równowagi między rozwojem społecznym opartym na naukowym poznaniu rzeczywistości a procesami żywiołowymi, nie zawsze możliwymi do przewidzenia i kontrolowania. Żywiołowość wg niego to nie tylko dewiacje i zakłócanie w planowaniu ale też działania spontaniczne nie wymuszone...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /1 863

  praca w formacie txt

Do góry