Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  STRATEGIE SOCJOTECHNIKI

  1) manipulacyjna – charakteryzuje się tym, że instytucje stojące nad zbiorowościami (dyrektor, prezydent) narzucają określone rozwiązania, system bodźców i w ten sposób wywołując reakcje przystosowawcze zmieniają zbiorowości w kierunku przez nich narzuconym. Powiązane jest z modelem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA EKSPERYMENTU

  Nazwa eksperyment społ. stosowana jest również w odniesieniu do prób realizacji róznych przemian np. kulturalnych lub gospodarczych. W takich przypadkach socjolog ma prześledzić wpływ np. nowo powstałej szkoły wyższej na zycie kulturalno – oświatowe miasta, oraz poglądów mieszkańców na przydatność...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE SOCJOLOGII

  A)diagnostyczna –diagnoza społ., powinna dawać nam możliwość prawidłowego wyboru działań ekonomicznych,

  B)prognostyczna (przewidywania) – na podstawie badań musimy przewidzieć zachowania społeczeństwa po wybranej, naszej decyzji,

  C)socjotechniczna – polega na podejmowaniu praktycznych działań...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMOWE UJĘCIE MIASTA. TRUDNOŚCI SYSTEMOWEJ ANALIZY MIASTA

  Pojawiło się już na przełomie XVIII i XIX w. (Kant, Scheling, Hegel). W socjologii miasta pojawiło się w nurcie neoekologicznym , a zwłaszcza u O. D. Duncana w jego koncepcji ekosystemu. Ujęcie systemowe stosowali również: Mc Louhgin, Milsum, Sharpe i inni. Z polskich badaczy: B. Jałowiecki i W.Misiak...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /7 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA FRANCUSKA M. CASTELLSA I AKCENT NA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNO - PRZESTRZENNE, ANGLIA - USA (HARWEY, PAHL)

  1. Współcześnie nie ma miasta jako oddzielnej jednostki osadniczej i nie można jej wydzielić,można mówić tylko o pewnych jednostkach osadniczych typu miejskiego(osiedla dzielnice aglomeracje)

  2. Nie ma miejskości jako określonego stylu życia

  3. Miasto jest przestrzenną formą zbiorowej konsumpcji czy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOLOGICZNA SZKOŁA KONTINUUM MIEJSKO - WIEJSKIEGO. MIASTO JAKO STYL ŻYCIA (WIRTH, SOROKON, RADFIELD, ZIMMERMAN, RIESMAN)

  1. Miasto jest teraz najwyższą forma rozwoju społeczeństwa globalnego,czyli urbanizacji przestrzenno-demogr.

  2. Urbanizacja ta pociąga za sobą upowszechnianie nowego miejskiego stylu życia.

  3. Miasto to pewna forma osadnicza .Cechuje ją duża liczba,gęstość zamieszkałej tam ludności.

  4. Cechy te...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA EKOLOGICZNA (PARK I INNE) I KONCEPCJE STREF SPOŁECZNO - PRZESTRZENNYCH

  1. Miasto jest miejscem szczególnego natężenia i zagęszczenia zjawisk społ.(Park).

  2. Socjologia miasta jest sposobem spojrzenia na społeczeństwo.

  3. Epoka urbanizacji łączy się z dużymi zmianami społ. związana z dezorganizacją społeczeństwa.

  4. Zajmowanie przez ludzi pewnych przestrzeni nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE TEORIE SOCJOLOGICZNE MIASTA I FORM OSADNICZYCH

  Typowe, specyficzne dla socjologii miasta ;

  - ekologiczna, szkoła Chicagowska, Park - typologiczno - konwencjonalna, socjokulturowa, Wirth - neomarksistowska, makrospołeczna, makropolityczna, Castells.

  Trzy następne stanowiły ich "nadbudówkę" rozwinięcie lub też treść wzbogacono informacjami z innych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTMODERNIZM W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE

  - lata 70-te i 80-te przełom, ucieczka od założeń modernistycznych, przedstawiciel Szumacher "małe jest piękne"

  - architektura

  - powrót do małych form , odstępstwo od gigantomanii , powrót do małych osiedli (2-3 tyś. Mieszkańców)

  - zakwestionowano stare materiały szkło, beton i aluminium

  - buduje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARTA ATEŃSKA O MODERNIZM W ARCHITEKTURZE

  Pewną odmianą modernizmu są urbaniści - budowali: wysokie budowle, skrzywione pewne idee w kierunku standaryzacji (wszystko podobne szare niemożność zlokalizowania centrum lub centrum socjalistyczne stare zniszczone obudowane standartowymi blokami) budowano za wysoko i za gęsto.

  MONUMENTALIZM - powodował...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /19.09.2011 Znaków /2 178

  praca w formacie txt

Do góry