Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Odnowa życia kościelnego

  Napoleon, widząc w duchownych najlepszych stróżów ładu społecznego (oficerów moralności), dbał oprawne podbudowanie ich prestiżu. Nakazał urzędnikom współpracę z duchownymi, zarządził(1.04.1803) nadawanie dzieciom imion świętych oraz oddawanie honorów wojskowych, gdy niesie sięNajświętszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insurekcja Kościuszkowska

  Nadzieje na poprawę stanu państwa, związane z reformami sejmowymi i konstytucją, rozwiały się wskutekdrugiego (1793) i wkrótce (1795) trzeciego rozbioru Polski. Pozostały jednak, zwłaszcza KonstytucjaTrzeciego Maja, jako wartości moralne, podtrzymujące ducha narodowego po rozbiorach. Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dechrystianizacja i ateizacja

  Po ścięciu króla (21.01.1793) uznano dawne przysięgi za nieważne i nakazano składać nową, nazwanąprzysięgą wolności i równości. Nie miała ona charakteru przysięgi religijnej, dlatego teologowie, jak generałsulpicjanów Jacques-André Emery, sądzili, że nie obowiązuje w sumieniu i może być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym i cesarz Francuzów

  Napoleon starał się umiejętnie grać Kościołem. Konkordat umocnił jego pozycję jako głowy państwafrancuskiego, którego polityczne znaczenie zwiększał swymi militarnymi sukcesami. Francji dał (1802)nową konstytucję i kodeks cywilny (1804), utrwalając wewnętrzną stabilizację kraju. Nie zadowolił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /6 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIUS VII I WŁADZTWO NAPOLEONA

  Ogłoszona w Rzymie Republika i śmierć uwięzionego Piusa VI w Walencji nie oznaczały końca papiestwa,jak oczekiwali francuscy rewolucjoniści. Wybrany wszakże papieżem Pius VII nie miał spokojnegopontyfikatu, choć przez pewien czas mógł rezydować w Rzymie, a nawet zawarł konkordat z Francją.

  Nowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektoriat i ucisk Kościoła

  Konwent, widząc rosnące niezadowolenie ludzi, zamierzał odejść od wytępienia chrześcijaństwa, leczkierowany bardziej okolicznościami niż filozoficznymi: przesłankami, zdążał do rozdziału Kościoła odpaństwa.

  Na razie jednak wznowiono pensje dla kleru konstytucyjnego i ustalono budżet na kult...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius VII i Consalvi

  Rzym, w chwili śmierci Piusa VI, był uwolniony od Francuzów i jakobinów przez wojska neapolitańskie.Konklawe wszakże odbyło się w Wenecji, pod opieką cesarza austriackiego Franciszka II. Udział wzięło35 kardynałów na 46 żyjących. Dzielili się na dwie orientacje: politycy (politicanti) skupieni wokół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucyjne republiki i Kościół

  Wojska francuskie przy końcu 1792 roku przeszły do ofensywy i podbojów. Dokonały aneksji Sabaudii,hrabstwa Nicei, austriackich południowych Niderlandów (Belgia) i księstwa duchownego Luttich, lewegobrzegu Renu oraz opanowały północną i środkową Italię, tworząc sześć republik: Batawską (1795)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napoleon i konkordat

  W Francji, po zamachu stanu (9.11.1799) nastąpiło odprężenie w życiu religijnym. Napoleon jako pierwszykonsul, choć z przekonania był tylko deistą, ale też bezwzględnym pragmatykiem, potrzebował niejakiejkolwiek religii, tylko takiej, która miała wpływ społeczny. Odszedł więc od bezsensownego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W Republikach włoskich

  We Włoszech rewolucyjnymi wojskami francuskimi dowodził generał Napoleon Bonaparte, on też decydowało ich kształcie politycznym, zmieniając według swych planów nazwy republik i ich granice. W Lombardii utworzył (1786) Republikę Cispadańską i Republikę Transpadańską, a następnie złączył je(1797) w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 844

  praca w formacie txt

Do góry