Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kompetencje w pracy psychologa

  Kompetencje w pracy psychologa

  Kompetencje społeczne są niezbędne w pracy psychologa. Młodzież korzystająca z pomocy, terapii czy doradztwa psychologa  bardzo ceni sobie u psychologa określone kompetencje. Odgrywają one ogromną rolę w procesie pomagania. Według przeprowadzonych badań pomagają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /polemikas Dodano /13.10.2011 Znaków /6 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny

  Definicja

  Jest wynikiem decentralizacji finansów publicznych do szczebla lokalnego, w wyniku której następują zmiany jakościowe chronione najwyższym aktem prawnym - Konstytucją. Jest podstawą formą organizacji władz lokalnych. W ogólnym znaczeniu, istotą samorządu jest powierzenie zarządu sprawami...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /3 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo obywatelskie, mieszczańskie i cywilne

  Urzędnicy są ważną częścią struktury zróżnicowania społ. nowoczesnych narodów europejskich. Hegel opisywał ją i analizował za pomocą pojęcia stanów (Stände). Podstawą stanów jest społeczeństwo obywatelskie (die bürgerliche Gesellschaft) . Ten element globalnej struktury społeczeństwa miał, wg...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /4 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urzędnicy nie są sługami ani państwa, ani ludu

  Wielu uczonych określa mianem sług państwa zasadniczą rolę urzędników instytucji publicznych w życiu społecznym. Równie często uważa się ich za sługi ludu lub narodu. Natomiast dla Hegla urzędnicy są sługami obiektywnego rozumu, idei absolutnej, obecnego w społeczeństwach ludzkich ducha...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /2 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hegel i neoklasycyzm socjologiczny

  Wielu socjologów współczesnych nie interesuje się nie tylko historią współczesną, lecz nawet historią własnej gałęzi nauki. Unikają też filozofii. Wiedzą jednak, że Hegel był filozofem, sądzą natomiast, że nie miał on nic wspólnego z socjologią. Miano socjologa przyporządkowuje się natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /10 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zawłaszczania starej i nowej myśli klasycznej

  Nowa praca nad określonymi strukturami teoretyczno-metodologicznymi, nowe zawłaszczanie zastanej myśli, tworzenie z niej nowych obiektów własności intelektualnej wymagają:

  1)                 Maksymalnie dokładnej reprodukcji obecnego w nich języka, szacunku dla tego języka. Obowiązuje zakaz...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /7 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa praca i nowa własność intelektualna a neoklasycyzm socjologiczny

  Socjologia jest nauką wieloparadygmatową. Spotykamy w niej różne kierunki teoretyczno-metodologiczne i różne szkoły. Jednak te poszczególne szkoły muszą być nieustannie zorientowane na zasady tworzące jedność w różnorodności – ciąży na nich obowiązek dostarczenia dowodów, iż są różnymi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /6 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naród a socjologiczne pojmowanie własności

  Obiegowe myślenie myli często państwo z narodem lub ideologizuje i odczłowiecza pojęcie narodu. W kategoriach socjologicznego pojmowania własności naród może być wstępnie i ogólnie określony jako taki zbiór jednostek, które są realnie ekonomicznymi i dziedzicznymi współwłaścicielami

  1)...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /4 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo a socjologia malkontencka i liryczna

  Pojęcie państwa:

  -         dla socjologii malkontenckiej państwo jest wcieleniem wszelkiego zła, a urzędnik państwowy to zawsze i wszędzie biurokrata. Ten gatunek socjologii wytwarza doktrynę praktyczną, która głosi, że im mniej państwa w gospodarce i życiu społecznym, tym lepiej

  -         w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo obywatelskie jako utopia i teoria socjologiczna

  Nie tylko laikom, lecz także wytrawnym socjologom sprawia duże trudności odpowiedź na pytania: co to jest socjologia? Czym się różni socjologia teoretyczna od stosowanej? Co stanowi przedmiot badawczy socjologii w ogóle a socjologii teoretycznej w szczególności.

  T Abel (uczeń F. Znanieckiego) – uważa, że...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /3 341

  praca w formacie txt

Do góry