Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kto podlega opiece a kto kurateli

  Opieka (tutela) sprawowana była nad niedojrzałymi, mężczyznami do 14 roku życia, kobietami do 12 roku oraz nad dojrzałymi kobietami, którzy byli sui iuris. Opiekuna miał prawo powołać pater familias w testamencie w stosunku do osób, które po jego śmierci staną się sui iuris, opiekunami stawali...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunek - pojęcie i rodzaje

  Warunek (condicio) to przyszłe i niepewne zdarzenie, od którego strony czynności uzależniły powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej. Istniały następujące warunki:

  a/. zawieszający - czynność będzie miała miejsce o ile warunek zostanie spełniony.

  b/. rozwiązujący - czynność będzie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Digesta justyniańskie

  Digesta zostały stworzone z urywków pism prawników rzymskich w 533 roku n.e. Stworzono ją z dzieł 38 prawników, lecz i tak w 75% pokrywała się z konstytucją raweńską z 426 roku n.e. Są to kodyfikacje stworzone za Justyniana, składające się z 50 ksiąg tematycznych.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt zlecenia

  Kontraktem zlecenia (mandatum) była czynność na mocy której przyjmujący zlecenie zobowiązywał się do bezpłatnego wykonania danej czynność w czyimś interesie. Mogły być to czynność prawne (np. udzielenie kredytu), faktyczne (np. naprawa ubrania), ciągłe i jednorazowe. Często przedmiotem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług i odpowiedzialność w zobowiązaniach

  Długu, wynikającego z zobowiązania można było dochodzić powództwem o odszkodowanie lub zapłatę grzywny (poena). Prawo domagania się świadczenia było zagwarantowane przymusem państwowym. Odpowiedzialność kontraktowa nakładała na dłużnika obowiązek naprawienia szkody w razie niewykonania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawłaszczenie

  Zawłaszczenie to nabycie prawa własności na rzeczy niczyjej (res nullius), o ile rzecz ta nadawała się do obrotu gospodarczego. Następowało ono poprzez dotknięcie rzeczy niczyjej z zamiarem jej zatrzymania. Zawłaszczyć można było rzeczy naturalne(ryba, bursztyn), jak i porzucone rzeczy (np...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne rozporządzające i zobowiązujące

  Rozporządzający swoją czynnością umniejsza swój majątek, zmniejszając lub znosząc jedno ze swoich praw własności, zobowiązujący się zwiększa natomiast swoje długi, zobowiązując się do spełnienia danego świadczenia.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie dowodowe

  Proces formułkowy: sędzia ograniczał się do dowodów przedstawionych przez strony, obowiązywała zasada actori incumbit probatio ("na powodzie spoczywa ciężar dowodzenia") co do dowodów oskarżenia. Pozwany chcąc skorzystać z ekscepcji procesowej, musiał także udowodnić fakty dla siebie korzystne -...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt estymotoryjny

  Kontrakt estymatoryjny (aestimatum) przypominał dzisiejszą umowę komisu. Polegała na tym, iż jedna strona oddawała drugiej daną rzecz w celu jej sprzedaży po danej cenie. Biorący zobowiązywał się sprzedać rzecz za oszacowaną cenę lub zwrócić właścicielowi. Cena sprzedaży trafiała do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteka ustawowa uprzywilejowana

  Powstała w przypadku kilku zastawów na jednej rzeczy. Między wierzycielami istniała zasada prior tempore, potior iure (kto pierwszy w czasie , ten lepszy co do prawa) dająca najlepsze stanowisko pierwszemu wierzycielowi. On sprzedawał rzecz zastawu, zaspokajając swoje roszczenia, nadwyżka przechodziła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt

Do góry