Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sposoby umorzenia zobowiązań

  Prawo cywilne:

  a/. najprościej było wykonać zobowiązanie,

  b/. wierzyciel mógł także zwolnić dłużnika z jego wykonania (przez stypulację lub wpis do ksiąg przychodu nigdy nie otrzymanego)

  c/. mogła zajść nowacja (novatio) czyli odnowienie polegające na zastąpieniu dotychczasowego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność dłużnika za przypadek

  Dłużnik odpowiadał za przypadek (casus), którego "żadna ludzka przezorność nie jest w stanie przewidzieć" z wyjątkiem działania siły wyższej (vis maior). Odpowiedzialność ta powstawała czasami z mocy prawa lub z kontraktu. Na mocy prawa dotyczyła ona: osoby biorącej cudzą rzecz do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skargi in rem, in personam - pojęcie, znaczenie, różnice

  Actiones in rem były to skargi z każdego prawa bezwzględnego czyli takiego w którym powództwo skierowane było przeciw komukolwiek, kto naruszył dane prawo właściciela (skuteczne erga omnes). W intentio formułki nie było nazwiska pozwanego, tylko powoda. Prototypem tych powództw były skargi z prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga pauliańska (działanie na szkodę wierzycieli)

  Skarga pauliańska (actio Pauliana) powstała w czasach justyniańskich. Dotyczyła działania na szkodę wierzycieli przez dłużnika, który specjalnie umniejszał swój majątek aby wierzyciele nie mogli wyegzekwować swoich należności. Skarga ta miła zastosowanie wobec osób które odniosły korzyści na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje zobowiązań

  Zobowiązanie (obligatio) to stosunek prawny między wierzycielem (creditor), który ma prawo żądać od drugiej strony, dłużnika (debitor) określonego świadczenia, zaś ten drugi ma obowiązek to świadczenie spełnić. Stosunek ten powodował powstanie prawa wierzyciela do zwrotu czyli wierzytelności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkowanie - treść, charakter prawny

  Użytkowanie (ususfructus) była to służebność osobista, polegająca na prawie używania (uti) cudzej rzecz i pobierania pożytków (frui), przy równoczesnym obowiązku zachowania jej substancji. Można było odstąpić komuś za wynagrodzeniem prawo jej wykonywania, lecz nie można było jej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój historyczny pojęcia osoby prawnej

  Sama osobę prawną stworzono w średniowieczu na podstawie spostrzeżeń iż Rzymianie uznawali nie tylko osoby fizyczne za podmioty praw o obowiązków. Za osoby prawne praw prywatnego uważano:

  a/. gminy (municipia, civitates) - w formie gminy zorganizowane były miasta na prawie rzymskim i latyńskim. Na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najem a dzierżenie

  Różnica między najemcą a dzierżycielem jest prosta. Najemca płacił czynsz i utrzymywał rzecz, nie chcąc zatrzymać jej dla siebie, stawał się jednak właścicielem pożytków. Dzierżyciel posiadał rzecz fizycznie, lecz nie chciał zatrzymać ani jej ani pożytków.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt najmu rzeczy - pojęcie, obowiązki stron

  Kontrakt najmu rzeczy (locatio conducio rei) miała miejsce gdy wynajmujący wydawał najemcy rzecz do czasowego używania w zamian za określony czynsz. Wynajmujący odpowiadał za wady fizyczne i z tytułu ewikcji oraz ponosił koszty utrzymania rzeczy w stanie zdatnym do użytku oraz miał prawo zastawu na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesja - pojęcie i rozwój historyczny

  Cesja polegała na przeniesieniu wierzytelności przez wierzyciela (cedenta) na osobę trzecią (cesjonariusza). Nie wymagała ona, rzecz jasna zgody dłużnika. Cedent odpowiadał wobec cesjonariusza tylko za istnienie wierzytelności, nigdy za jej ściągalność. Umowa ta prowadziła do zajęcia przez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt

Do góry