Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Stanowisko prawne wyzwoleńców

  Wyzwoleniec nazywał się libertus albo libertinus. Obywatelem rzymskim stawał się tylko wyzwolony przez obywatela w sposób formalny. Wyzwoleniec Latyna stawał się Latynem, peregryna – peregrynem.

  Wyzwoleńcy wszystkich kategorii byli upośledzeni zarówno w sferze prawa publicznego, jak i prywatnego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby wyzwalania niewolników

  Wyzwolenie to manumissio. Właściciel w ramach swoich uprawnień mógł wyzwolić niewolnika. Na skutek wyzwolenia niewolnik mógł stać się od razu obywatelem rzymskim, jeżeli został wyzwolony przez obywatela rzymskiego za pomocą jednego z uznawanych przez ius civile sposobów wyzwolenia, czyli w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie prawne niewolników

  Niewolnik to servus, mancipium lub po prostu homo, niewolnica – ancilla. Właściciel niewolnika to jego pan – dominus, a jego władza nad niewolnikiem zwie się potestas.

  Niewolników w prawie rzymskim traktowano jak rzeczy. Był on instrumentum vocale. Właściciel miał wobec niewolnika vitae necisque potestas...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie niewoli

  Niewola była stanem dziedzicznym, stan ten przechodził na dzieci poprzez matkę. Urodzenie się z matki niewolnicy było jednym ze sposobów powstania niewoli. Jeżeli jednak matka w czasie ciąży choćby na chwilę odzyskała wolność, to dziecko rodziło się wolne.

  Innym sposobem popadnięcia w niewolę...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status libertatis

  Według Gaiusa najważniejszym podziałem w prawie osobowym był podział na ludzi wolnych i niewolników. Ludzie wolni dzielili się zaś na „wolnourodzonych” – ingenui oraz na „wyzwoleńców” – libertini.

  Niewolnik nie był traktowany jak podmiot, lecz jak przedmiot prawa. Zatem niewolnik nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek i koniec osobowości fizycznej

  Osobowość człowieka rozpoczyna się w zasadzie z chwilą jego urodzenia, ale w prawie rzymskim z chwilą urodzenia zdolność prawna zaczynała się tylko u osób wolnych – niewolnicy jej nie mieli. Zdolność prawna zależała od trzech wspomnianym czynników. Pełną zdolność prawną miał ten, kto...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność prawna i jej wymogi

  Zdolność prawna (podmiotowość prawna) – jest to zdolność do tego, aby być podmiotem praw i obowiązków. Zdolność prawną ma zatem ten, kto może być np. właścicielem.

  W nomenklaturze prawniczej ten kto ma zdolność prawną, zwie się osobą. W prawie cywilnym istnieją dzisiaj dwa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfuzja - sposób wygaśnięcia zobowiązań

  Konfuzja jako sposób wygaśnięcia zobowiązań miała miejsce gdy w jednej osobie zlewały się prawa zobowiązania i wierzytelności (np. otrzymanie spadku od wierzyciela).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzymskie zbiory konstytucji cesarskich

  Za dominatu ustawy cesarskie spisano w kodeksy: gregoriański, hermogeniański i uznany prawnie teodozjański z 438 roku n.e. . Ten ostatni uznał za nieważne wszystkie nowe ustawy nie wpisane do kodeksu, zawierał także dwa poprzednie.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw rzeczywisty i umowny

  Istniał zastaw rzeczywisty (pignus) i umowny czyli hipoteka (hypotheca). Hipoteka powstawała jako nieformalna umowa wierzyciela z dłużnikiem i była dołączana do innej umowy jako jej zabezpieczenie.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /211

  praca w formacie txt

Do góry