Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Leges Romanae Barbarorum

  Upadek Cesarstwa Zachodniego w 476r nie pociągnął za sobą od razu zaniku znaczenia prawa rzymskiego. Obowiązywało ono nadal w państwach powstałych na gruzach Cesarstwa, a w późniejszych wiekach jego moc obowiązywania rozszerzyła się nawet na obszary, które nigdy do Imperium Romanum nie należały. W...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa XII Tablic

  Według tradycji antycznej ustawa ta swe powstanie zawdzięcza stanowczym żądaniom plebejuszy w stosunku do patrycjuszy, by dokonać spisania istniejącego prawa zwyczajowego (niepisanego). Plebejusze obawiali się, że prawo, którego znajomość i interpretacja była domeną kapłanów – a więc patrycjuszy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zwyczajowe

  We wszystkich państwach pierwotnych, również i w czasach najdawniejszych w Rzymie źródłem prawa był zwyczaj.

  Ukształtowane na jego podstawie prawo zwie się „prawem zwyczajowym”. W Rzymie określają je jako mos maiorum albo consuetudo. Zwyczaj kształtował się w wyniku ciągłości i niezmienności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo publiczne i prawo prywatne

  Prawem publicznym jest zespół norm regulujących organizacje państwa, dotychczasowych organów państwowych, a także struktury organizacyjnej państwa.

  Prawo prywatne natomiast reguluje stosunki między osobami, zwłaszcza w zakresie spraw majątkowych i rodzinnych.

  Kryterium podziału prawa na publiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postliminium

  Jeńcy wojenni stawali się zawsze niewolnikami. W ten sposób niewolnikiem mógł się stać nawet obywatel rzymski, ale przed konsekwencjami capitis deminutio maxima chroniły go dwie fikcje:

  jeżeli jeniec powrócił z niewoli, jego prawa jako człowieka wolnego odżywały na podstawie tzw. ius postliminii...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby prawne

  Osobami prawnymi w prawie rzymskim były a) związki osób – korporacje (universitatis), stowarzyszenia (sodalitates), gminy (muncipia) oraz b) masy majątkowe – fundacje, którym prawo nadaje w pewnym zakresie podmiotowość prawną.

  Korporacje w Rzymie znane już były w okresie obowiązywania Ustawy XII Tablic...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność do czynności prawnych

  Zdolność do czynności prawnych jest to zdolność do tego, aby za pomocą czynności prawnych kształtować sytuację prawną własną lub innych osób.

  Zdolność do czynności prawnych w prawie rzymskim ograniczały trzy czynniki: płeć, wiek i stan umysłowy.

  Płeć. Niewiasty według prawa rzymskiego po...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cześć obywatelska i jej uszczuplenie

  Cześć obywatelska (existimatio) miała nie mały wpływ na sytuację prawną człowieka wolnego.

  Infamia – umniejszenie czci obywatelskiej, a więc uszczerbek na pełnej wartości jednostki w społeczeństwie. Takie uszczuplenie czci przewidywały zarówno ustawy, jak i edykt pretorski.

  Stróżem czystości...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status familiae

  Obywatel rzymski mógł być albo osobą nie podlegającą niczyjej władzy, czyli sui iuris, albo też podlegającą władzy męskiego zwierzchnika familii, czyli osobą alieni iuris. Pełną zdolność prawna miała tylko osoba sui iuris, a jeśli była płci męskiej, to bez względu na jej wiek, nosiła miano...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status civitatis

  W starożytności obywatelstwo miało istotny wpływ na zdolność prawną, ze względu na obowiązującą wówczas zasadę osobowości prawa. W myśl tej zasady każdy obywatel rządził się prawem tej gminy czy civitas, do której należał.

  W starożytnym Rzymie istniały trzy zasadnicze kategorie mieszkańców:...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /2 757

  praca w formacie txt

Do góry