Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  LIBERALIZM, ULTRAMONTANIZM I KONSERWATYZM

  Rewolucja Lipcowa i jej następstwa nie .zdołały na ogół uświadomić katolikom konieczność zdystansowaniasię Kościoła od państwa i rozwijania jego działalności niezależnie od ustroju i formy rządów.Obawiano się bowiem wzrastającego indyferentyzmu, którego zwolennicy przyjmowali równość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W kantonach szwajcarskich

  Szwajcaria liczyła około 60 procent protestantów i 40 procent katolików. Zreorganizowana przez KongresWiedeński, zatwierdziła w nowym traktacie bezpieczne posiadanie własności przez Kościół katolicki.Problemem wszakże było utworzenie jednej organizacji kościelnej. Po długich pertraktacjach z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W krajach niemieckich

  W Niemczech miał Kościół szczególnie trudne zadanie dostosowania się do nowych warunków, gdyżprzez sekularyzację został pozbawiony bazy materialnej, politycznego znaczenia i naukowej działalności.Nie było sprawą łatwą doprowadzić do uzgodnienia ze Stolicą Apostolską nowych zasad prawnych, bonie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W monarchii francuskiej

  Według Chateaubrianda, tron św. Ludwika bez religii św. Ludwika jest czymś absurdalnym. Nie wyobrażanowięc sobie w kręgach monarchistów prawdziwej restauracji monarchii bez jej ścisłego związku zKościołem. Musiano jednak liczyć się z liberalnie nastawioną większością parlamentu, dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalizm Leona XII i Pius VIII

  W atmosferze Restauracji odbył się wybór nowego papieża, po śmierci Piusa VII. Zelanci pragnęli papieżanie liczącego się z duchem czasu, lecz twardo dokonującego restytucji praw Kościoła, wzmocnieniawładzy papieskiej i usztywnienia polityki rzymskiej. Mieli oni przewagę nad umiarkowanymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGALIZM I KOŚCIÓŁ

  Klęska Napoleona rozbiła jego cesarstwo i pozwoliła przez Kongres Wiedeński przywrócić we Francjistrukturę ancien régime’u. Dokonując w Europie restauracji dawnego porządku politycznego i społecznego,nie zdołano wyeliminować idei wolności bez ograniczeń, której szermierzy w tym okresie nazywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz XVI i ultramontanizm

  Kameduła Maurus, który w 1831 roku został papieżem, Grzegorzem XVI, wydał już w 1799 rokudzieło Trionfo della Santà Sede. Za jego pontyfikatu wznowiono je i przetłumaczono na język francuski iniemiecki. Zawarte w tym dziele idee najwyższej władzy papieża i jego nieomylności, a także opierającejsię na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół i Kongres Wiedeński

  W 1815 roku Europa liczyła ponad 100 milionów katolików, 40 milionów prawosławnych, około 30 milionówprotestantów i osobno licząc 9 milionów anglikanów oraz kilka milionów Żydów i mahometan.Najliczniejszymi krajami katolickimi były: Francja (28,5 mln), monarchia austriacka (24 mln) i Hiszpania(10 mln). Z nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne i Risorgimento

  Za Leona XII wzrósł polityczny, społeczny i ekonomiczny kryzys Państwa Kościelnego, choć papieżpragnął jego reformy. Wydany (1827) Kodeks reformistyczny zarządu Państwa Kościelnego spowodowałfaktyczny regres, przywracając rządy księży w administracji i stosując niebywałe represje względem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalizm i Pius VII

  Rzymskie środowisko kurialne dzieliło się na skupionych wokół kardynała sekretarza stanu Consalvegopolityków (politicanti), zwanych przez przeciwników także liberałami (liberali) i na gorliwców (zelanti),których przywódcą był kardynał Pacca. Pierwsi starali się przy pomocy środków politycznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 300

  praca w formacie txt

Do góry