Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Powództwo negatoryjne

  Actio negatoria przysługiwało właścicielowi, który wprawdzie nie został pozbawiony posiadania rzeczy, ale prawo jego uległo naruszeniu w inny sposób. Przykładem takiego naruszenia mogą być złośliwie kierowane przykre wyziewy na grunt właściciela (immissiones), najczęściej polegało ono na bezprawnym...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwo windykacyjne

  Rei vindicatio – powództwo windykacyjne służyło kwirytarnemu właścicielowi rzeczy do „wydobycia” jej od osoby nieuprawnionej -> „skarga wydobywcza”.

  Powodem mógł być taki pretendent, który nie był posiadaczem rzeczy spornej, ale twierdził, że jest jej właścicielem kwirytarnym. Rei vindicatio chroniła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /2 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona prawa własności

  Podstawowymi powództwami służącymi właścicielom do ochrony ich prawa własności były:

  powództwo windykacyjne (rei vindicatio)

  powództwo negatoryjne (actio negatoria)

  Do ochrony własności bonitarnej służyło powództwo publicjańskie (actio Publiciana)

  Wszystkie te powództwa miały...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie owoców

  Pożytki (fructus) nabywał w sposób pierwotny na własność: właściciel rzeczy macierzystej, jej posiadacz w dobrej wierze oraz emfiteuta. Stawali się oni właścicielami pożytków w chwili oderwania się ich od rzeczy macierzystej (separatio).

  Jej użytkownik nabywał własność pożytków również w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerobienie rzeczy

  Specificatio było obróbka cudzego materiału (bez porozumienia z właścicielem) tak, że powstawała nowa rzecz (nova species).

  Wg Sabinianów własność nowej rzeczy winna należeć do właściciela materiału, a wg Prokulianów – do wytwórcy (zawłaszczenie nowej rzeczy jako niczyjej).

  Od Paulusa datuje się...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenie i zmieszanie

  Accessio (przyrost, przybytek) prowadziła do nabycia własności na rzeczy ubocznej, która w sposób trwały została złączona z rzeczą główną, stając się pod względem gospodarczym jej częścią składową. Obowiązywała tutaj zasada: accessio cedit principali – „przyrost przypada temu co główne”...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawłaszczenie (occupatio)

  Occupatio jest najstarszym sposobem nabycia własności. Zawłaszczenie polegało na objęciu w posiadanie rzeczy niczyjej (res nullius).

  W prawie rzymskim zawłaszczeniu podlegały następujące kategorie rzeczy:

  dzikie zwierzęta, ryby, ptactwo -> „to wszystko, co chwyta się na ziemi, w morzu i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiedzenie (usucapio)

  Zasiedzenie – nabycie własności wskutek ciągłości posiadania przez czas określony prawem. Występowało w dwóch postaciach: starszej – usucapio oraz nowszej – longi temporis praescriptio.

  Zasiedzenie miało kłaść koniec sporom dotyczących własności rzeczy a przede wszystkim likwidacji...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /4 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwotne sposoby nabycia prawa własności

  Każde zbywalne prawo podmiotowe, a zatem i prawo własności, można nabyć w sposób pochodny, albo w sposób pierwotny. Do pierwotnych sposobów zaliczamy:

  1. zasiedzenie (usucapio) ???

  2. zawłaszczenie (occupatio)

  3. przetworzenie (specificatio)

  4. połączenie i zmieszanie (accessio, confusio...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja (traditio)

  Tradycja to wydanie rzeczy w znaczeniu sensu largo. W znaczeniu sensu stricto był to sposób przenoszenia władzy nad rzeczami przez wydanie ich z ręki do ręki. Tradycję zaliczano do instytucji iuris gentium. Odnosiła się tylko do res corporales.

  Wydanie rzeczy powodowało powstanie dzierżenia, nabycie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt

Do góry