Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Konkubinat

  Konkubinat (concubinatus) był to trwały związek dwóch wolnych osób, zawiązany i utrzymywany celowo jako związek pozamałżeński, bez affectio maritalis – bez woli nadania temu związkowi charakteru związku małżeńskiego. Taka forma współżycia rozpowszechniła się w okresie pryncypatu – za cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanie małżeństwa

  Mimo, ze Rzymianie traktowali małżeństwo jako związek trwały, to jednak była możliwość jego rozwiązania.

  Najważniejszą i najbardziej naturalną przyczyną rozwiązania małżeństwa była śmierć jednego z małżonków. Poza tym związek wygasał przy długotrwałym zaginięciu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posag – rodzaje ustanowienia i sposoby

  Posag (dos) – majątek wniesiony mężowi ze strony kobiety w związku z zawarciem małżeństwa. Posag służył przede wszystkim do tego, aby ulżyć mężowi w ponoszeniu onera matrimonii. Miał zabezpieczać trwałość małżeństwa.

  W zależności od źródła jego pochodzenia wyróżniamy:

  dos...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami

  Wzajemne stosunki między małżonkami, zwłaszcza majątkowe, zależały od tego, czy żona znajdowała się pod władzą męża, czy też nie.

  Między małżonkami istniał zawsze obowiązek wzajemnego szacunku. Żona winna zamieszkać razem z mężem i wychowywać dzieci zgodnie z jego wskazówkami. Powinna też...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wejście żony pod władzę męża

  Conventio in manum – włączenie żony do familii agnacyjnej męża i wejście pod jego władzę (manus), dokonywało się trzema sposobami:

  Confarreatio – był to akt sakralny, dokonywany wobec 2 najwyższych kapłanów (pontifex maximus i flamen dialis) i w obecności 10 świadków. Akt ten był...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawarcie małżeństwa – wymogi ważności i przeszkody

  Zawarcie małżeństwa było czynnością prywatną i nieformalną. Nie było potrzeby udziału przedstawicieli władz państwowych, ani reprezentantów kultu religijnego. Nie prowadzono rejestrów zawartych małżeństw.

  Najbardziej istotnym wymogiem powstania związku małżeńskiego była zgodna wola stron –...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaręczyny (sponsalia)

  Zaręczyny były wstępnym krokiem do zawarcia małżeństwa. Było to wzajemne przyrzeczenie przyszłego małżeństwa. Sponsalia przechodziły ewolucję, i tak:

  a) w początkach republiki uczestnicy zaręczyn (w przypadku osób alieni iuris, ich zwierzchnicy familijni) składali sobie wzajemnie wiążące...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina kognatyczna

  Rodzina kognatyczna była oparta na pokrewieństwie naturalnym, idącego poprzez rzeczywiste węzły krwi. Pojęcie kognacji nabierało coraz większego znaczenia od schyłku republiki, a w ustawodawstwie Justyniana kognacja wyparła ostatecznie agnację.

  Wypracowany w prawie rzymskim sposób obliczania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina agnatyczna

  Rzymska familia agnacyjna była organizmem monokratycznym i patriarchalnym. Na jej czele stał pater familias, którego władzy podlegała cała familia. Mianem tym obejmowano początkowo na równi majątek jak i osoby podległe władzy.

  Zwierzchnikiem rodziny, mającym władzę nad podległymi mu osobami, mógł...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie, zgaśnięcie i realizacja zastawu

  Powstanie zastawu: zastaw powstawał przede wszystkim:

  a) z woli osób zainteresowanych, przez prywatną i nieformalną umowę pomiędzy zastawcą a zastawnikiem.

  b) zastaw „ustanawiany milcząco” – bez żadnych umów,

  c) zastaw sądowy, dla celów egzekucyjnych.

  Zgaśnięcie zastawu: zastaw gasł gdy spełnił...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 645

  praca w formacie txt

Do góry