Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Misje i Kościół w Kanadzie

  Misje w tym rozległym kraju, prowadzone przez Kościół francuski, uległy osłabieniu wskutek niekorzystnychwarunków politycznych. Powoli więc organizował się Kościół kanadyjski. Gdy Kanada zostałaopanowana (1759) przez Anglików i przyznana im w pokoju paryskim, jezuiccy profesorowie z kolegiumw Quebecu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultramontanizm francuski i niemiecki

  Rozwojowi ultramontanizmu we Francji, zapoczątkowanemu przez Lamennais’ego, sprzyjało kilka okoliczności.Po upadku Burbonów nic obowiązywała wierność wobec monarchii, a ona była fundamentemgallikanizmu. Kler szukał oparcia w Rzymie z powodu wybuchu antyklerykalizmu na początku monarchiilipcowej. Niższy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja Lipcowa

  Przed jej wybuchem ogół kleru francuskiego nie dostrzegał społecznych przyczyn wzmagającej się religijnejobojętności ludu, ani faktycznych motywów bezbożności kręgów intelektualnych. Manifestowanyzaś przez rząd sojusz tronu z ołtarzem kompromitował Kościół.

  Rewolucja w Paryżu, która trwała trzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwatyzm bawarski i austriacki

  Król bawarski, Ludwik I (1825-1848), popierał Kościół jako ostoję ładu i porządku społecznego, ale nieprzestał być zwolennikiem etatyzmu w sprawach kościelnych swego państwa. Z Stolicą Apostolską unikałkonfliktów. Z zadowoleniem przyjął rzymską instrukcję dla biskupów bawarskich o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm, Lamennais i L’Avenir

  Pragnienie wolności, zwłaszcza dla człowieka jako jednostki, stało się powszechne w pierwszej połowieXIX wieku. Propagujący ją prąd umysłowy nazwano liberalizmem, biorąc określenie od hiszpańskiejpartii liberales (wolnościowcy), która na początku XIX wieku domagała się wprowadzenia rządów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy wolnościowe polskie

  Ruchy wolnościowe w Europie (1844-1847) poprzedziły wybuch Wiosny Ludów, których geneza wkażdym kraju była nieco inna, ale decydującą rolę odegrały napięcia między rozwojem przemysłu i burżuazjia niedostosowanymi do tego formami politycznymi i społecznymi, nadto sprawy narodowościowe.O zjednoczenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encyklika Mirari vos

  Po raz pierwszy w Rzymie Lamennais był (1824) za Leona XII, który okazywał mu względy, choć niepopierał poglądów ani nawet jego walki z gallikanizmem we Francji. Gdy jednak naciskano na LeonaXII, by potępił jego liberalne twierdzenia jako heretyckie i schizmatyckie, zachował powściągliwość imilczał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /6 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzieje Wiosny Ludów

  Rewolucja Lutowa (1848) we Francji, a następnie rewolucje w Austrii, Niemczech i Włoszech, nazywaneczęsto Wiosna Ludów, były wynikiem wcześniejszych ruchów wolnościowych, które miały poparcieznacznejczęści duchowieństwa katolickiego. Ludy oczekiwały wyzwolenia narodowego, politycznego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Listopadowe

  Powstanie to (29.11.1830), w ówczesnym języku nazywane rewolucją w Polsce, miało jeden cel: niepodległość,by zachować egzystencję narodową. Główne przyczyny jego wybuchu miały charakter polityczno-narodowy, inne zaś, jak zły urodzaj i zwyżka cen zboża, były wtórne. Trudno określić, w jakiejmierze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm Piusa IX

  Po śmierci Grzegorza XVI (1.06.1846) polityczne napięcia w Państwie Kościelnym były większe niż winnych krajach. Wywołały je nie tylko legalizm i zachowawczość administracji państwowej za obu poprzednichpapieży, ale także dążność włoskich patriotów do zrzucenia panowania Austrii.

  Sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /6 346

  praca w formacie txt

Do góry