Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Actiones poenales (skargi penalne)

  Służyły do dochodzenia przez poszkodowanego pewnej kwoty tytułem kary prywatnej od sprawcy przestępstwa. Skarga actiones poenales nie mogła być stosowana wobec dziedziców sprawcy, mogły być jednak stosowane przez dziedziców poszkodowanego.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja skarg

  Niekiedy do ochrony jakiegoś uprawnienia , prawo przewidywało dwa lub więcej powództw. Była to tzw. konkurencja powództw. W takim wypadku powód mógł wybrać jedno z nich, ale tylko do momentu litis contestatio.

  Niemożność stosowania powództw konkurencyjnych miała miejsce w przypadku, gdy zachodziła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones in ius - in factum (conceptae)

  Skargi opierające się wyłącznie na imperiumi pretora, za pomocą których pretor chronił jakiś stan faktyczny który nie znajdował w ius civile. Udzielał on wtedy skargi opartej nie na prawie , lecz na samym fakcie, który był opisany w treści formułki. Podstawą udzielenia były zdarzenia, które nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones utiles

  Jedna ze skarg pretorskich, nawiązywała do uprawnień chronionych przez ius civile. Actiones utiles (skargi analogowe), których pretor udzielał wówczas, gdy brakowało jednej z wymaganych przez ius civile przesłanek odpowiedzialności.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones in rem i actiones in personam

  Actiones in rem to powództwa rzeczowe, służące do ochrony praw rzeczowych. Były skuteczne wobec każdego kto naruszył cudze prawo do rzeczy. W powództwach takich intentio formułki nie wymieniała nazwiska pozwanego tylko zawierała stwierdzenie, że sporna rzecz stanowi własność powoda, albo ma on w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje legisakcji

  Znanych było 5 rodzajów legisakcji tzw. modi lege agendi ; trzy pierwsze służyły do rozwiązywania sporów , pozostałe do prowadzenia egzekucji.

  a)legis actio sacramento ( dwa rodzaje: na rzeczy i o charakterze zobowiązaniowym)

  b)legis actio per iudicis postulationem – na żądanie sędziego

  c)legis actio...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka procesu legisakcyjnego

  Proces legisakcyjny (najstarszy) wziął swoją nazwę stąd, iż postępowanie toczyło się wyłącznie na podstawie ustawy (legis actio). Można więc było dochodzić tylko praw zapisanych w ustawach. Stąd wąski jego zakres zastosowania. Proces rozpoczynał się od wezwania powoda, aby pozwany stawił się...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actio

  W procesie legisakcyjnym actio, były to działania podejmowane przez wszystkich uczestników postępowania. W procesie formułkowym terminu actio używano na określenie ogółu czynności procesowych powoda.

  W końcu sprecyzowano def. Actio, jako skargi lub powództwa wnoszonego przez powoda w celu realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prorogato fori (prorogacja sądu)

  Było to odstępstwo od zasady ‘’Powód idzie za sądem pozwanego’’ w przypadku porozumienia stron co do wyboru sądu (prorogacja sądu).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actor sequitur forum rei

  ‘’Powód idzie za sądem pozwanego’’ . Zasada ta chroniła pozwanego przed niedogodnością stawania przed obcym forum. Była to podstawowa zasada właściwości miejscowej sądu.

  Istniało oczywiście odstępstwo od tej zasady, w przypadku porozumienia stron co do wyboru sądu (prorogacja...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt

Do góry