Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Korporacje i fundacje

  Fundacje –piae causae – powstawały w V i VI wieku. Związane były z agendami Kościoła. Były to odrębne majątki pozostające pod nadzorem biskupów. Głównie były to szpitale, przytułki, a środki na utrzymania pochodziły z darowizn.

  Korporacje znane były już od Ustawy XII Tablic , mając jednak...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby prawne w prawie rzymskim

  Osoby prawne w prawie rzymskim mogły być albo zespół osób (stowarzyszenia, korporacje), albo masa majątkowa (fundacje, zakłady ) którym prawo nadaje podmiotowość prawną. Szczególny charakter tego prawa objawia się w tym, że wierzytelności i prawa rzeczowe np. stowarzyszenia nie są prawami osób...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja prawna osób alieni iuris

  Sytuacja prawna osoby alieni iuris była w sferze stosunków majątkowych podobna do sytuacji niewolnika. Osoba podlegająca pater familiae pozbawiona była zdolności majątkowej, więc wszystkie jej nabytki stanowiły własność zwierzchnika. Zakres zdolności majątkowej w przypadku osoby alieni iuris poszerzał...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby sui i alieni iuris

  Osoby sui iuris , to takie które nie podlegały w rodzinie niczyjej władzy, a alieni iuris podlegały męskiej zwierzchności (np. syn)

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powinowactwo

  Powinowactwo (affinitas), jest wzajemnym stosunkiem powstałym w wyniku zawarcia małżeństwa łączącym jednego małżonka z krewnymi drugiego. Powinowatym był więc krewny małżonka lub małżonek krewnego.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quod generationes, tot gradus

  Zasada według której rzymianie mierzyli stopnie pokrewieństwa.

  Quod generationes, tot gradus znaczyło , że o bliskości pokrewieństwa decydowała liczba urodzeń potrzebnych do tego, aby dane pokrewieństwo powstało.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kognacja

  Naturalne więzy krwi tworzące tak zwane pokrewieństwo kognacyjne.

  Kognacja w przeciwieństwie do agnacji powstawała również ze strony matki.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agnacja i kognacja

  Różnica między tymi pokrewieństwami, polegała na tym, że krewnym agnacyjnym można się było stać bez pokrewieństwa naturalnego. Mogło ono powstać tylko ze strony ojca bo tylko mężczyzna mógł dzierżyć pater familias. Kognacja powstawała również ze strony matki.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koloni

  Koloni byli to dzierżawcy gruntów rolnych, ludzie osobiście wolni. Wraz z postępującym kryzysem systemu niewolniczego byli oni coraz bardziej przywiązywani do ziemi. W IV wieku przybrało to charakter prawny , a koloni wytworzyli odrębną kategorię społeczną. Pozbawieni zostali prawa opuszczania gruntu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personae in mancipio

  W mancipium mogło być oddane dziecko przez swego ojca. Było ono praktykowane w okresie republiki , stanowiło formę okresowego wynajmu usług syna czy córki obcej osobie celem np. przyuczenia do zawodu.

  W okresie klasycznym zachowało się jako skutek wydania dziecka pokrzywdzonemu celem odpracowania szkody...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt

Do góry