Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Essentialia, naturalia i accidentalia negotii

  Essentialia negotii . Bez nich dany akt w ogóle nie może dojść do skutku. Np. w umowie kupna-sprzedaży były to a)porozumienie co do b) towaru i c) ceny.

  Naturalia negotii to elementy których obecność jest wynikiem porozumienia stron. W umowie kupna-sprzedaży może to być postanowienie o odpowiedzialności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki treści czynności prawnych

  Składniki treści czynności prawnych mogły być:

  istotne- essentialia negoti

  nieistotne- naturalia negoti

  dodatkowe- accidentalia negoti

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mancypacja i jej zastosowania

  Mancypacja była formą nabycia własności, pierwotnie formalną umową kupna-sprzedaży dokonywanym w obecności 5 świadków. Z chwilą pojawienia się pieniądza bitego , wymiana towaru za pieniądz odbywała się poza aktem mancypacyjnym. Mancypacja w dawnym prawie rzymskim miała zastosowanie w celu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności formalne prawa rzymskiego

  Były nimi te czynności prawne , które wymagały zachowania odpowiedniej formy prawnej np. stypulacja wymagająca użycia odpowiednich słów.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne mortis causa

  Czynności prawne mortis causa miały miejsce , gdy skutek czynności prawnej miał nastąpić dopiero po śmierci osoby składającej oświadczenie . Typowy przykład to testament.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje czynności prawnych

  Oświadczenia woli mające na celu powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego to czynności prawne.

  Dzielić je można na:

  a)jednostronne (jeśli do wywołania skutku wystarcza oświadczenie woli jednej osoby) i dwustronne (jeśli potrzebne są oświadczenia dwóch osób).

  b)formalne(gdy ważność...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Furiosus i prodigus

  Chory umysłowo (furiosus) wyzbyty był całkowicie zdolności do czynności prawnych. Majątkiem chorego zawiadywał curator furiosi.

  Marnotrawca (prodigus), czyli uznany przez pretora za lekkomyślnie trwoniącego majątek miał ograniczone zdolności do czynności prawnych. W sprawach umniejszających jego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negotium claudicans

  Dokonana przez niedojrzałego czynność prawna wywoływała skutek prawny tylko w odniesieniu do korzyści. W części zobowiązującej była to czynność kulejąca (negotius claudicans) – nie wywoływała skutku prawnego.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia zdolności do czynności prawnych ze względu na wiek

  Dzieci (infantes) – w czasach nadjawniejszych te które nie umiały mówić , a od Justyniana te , które nie ukończyły 7 roku życia nie posiadały zdolności do czynności prawnych w ogóle.

  Niedojrzali (impuberes) – dziewczęta od 7 do 12 , a chłopcy od 7 do 14 roku życia mieli ograniczone zdolności do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia zdolności do czynności prawnych

  Zdolność do czynności prawnych, polega na możliwości składania i przyjmowania takich oświadczeń woli, które wywołują skutek prawny. Istniały w prawie rzymskim cztery czynniki ograniczające tę zdolność.

  wiek , występowały tu jeszcze cztery przedziały ( dzieci, niedojrzali, dojrzali, dojrzali...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt

Do góry