Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Argentyna, Paragwaj i Urugwaj

    W Koronie hiszpańskiej należała Argentyna do wicekrólestwa La Plata. Gdy Napoleon narzucił (1808)Hiszpanii swego brata Józefa na króla, rada miejska w Buenos Aires go nie uznała i utworzyła(25.05.1810) tymczasowy rząd prowincji La Plata. Doszło do walk, zakończonych zwycięstwem wojskpowstańczych pod...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 330

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kościół w Stanach Zjednoczonych

    Kościół katolicki skorzystał ze swobody pozostawionej przez państwo w organizowaniu życia kościelnego.W społeczeństwie amerykańskim tkwiły wszakże angielskie uprzedzenia do katolików z powodu papizmu,co miało wpływ na ich izolację przez protestantów, a w rezultacie powodowało, że katolikami...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 182

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cesarstwo brazylijskie

    Brazylia uzyskała niepodległość bez gwałtownej rewolucji, Kościół więc nie zaznał większych trudności.Ogłoszona (1822) cesarstwem, w posiadanych granicach była największym krajem (8,5 mln km2) Ameryki Południowej i miała najwięcej ludności: w 1830 roku - 5,5 mln mieszkańców, w 1870 roku - 10...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 835

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Niepokoje Ameryki Południowej

    Ameryka Południowa prawie w całości należała do Hiszpanii. Wyjątek stanowiły: portugalska Brazylia ifrancuska (jako kolonia karna) Gujana, której dwie części uznano później (1814) za kolonie: brytyjską iholenderską. Francuzi początkowo kolonizowali ludność bez misjonarzy, ale napotykali na wielki...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 850

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KATOLICY I INNOWIERCY

    Państwa europejskie w tym okresie były nadal wyznaniowe. Rozdziału Kościoła od państwa dokonałanajpierw Holandia i przez pewien czas stanowiło to wyjątek.

    Katolicy w państwach innowierczych znajdowali się w diasporze, ale korzystając z liberalizmu politycznego,walczyli o prawne uznanie.

    W Anglii...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 337

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Liberalizm latynoamerykańskich republik

    Rewolucje i nowy podział polityczny wywołały dezorganizację struktur kościelnych. Niektórzy duchowni,Hiszpanie, opuścili Amerykę i powrócili do ojczyzny. Stolica Apostolska nie zatwierdzała nowychbiskupów, mianowanych przez rządy republikańskie, tak że przez szereg lat nie obsadzano biskupstw...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 383

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Misje w Stanach Zjednoczonych

    Kościół w Stanach Zjednoczonych dopiero pod koniec XVIII wieku przeszedł z stanu misyjnego do swejzorganizowanej struktury.

    W roku zniesienia zakonu Towarzystwa Jezusowego 23 jezuitów pracowało w angielskich koloniachAmeryki Północnej, podlegających wikariuszowi apostolskiemu z Londynu. Gdy od niego...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 729

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Grzegorz XVI i powstanie

    W Rzymie, zanim wybrano Grzegorza XVI, posiadano pierwsze wiadomości o Powstaniu Listopadowymz relacji wiedeńskiego nuncjusza, Hugona Piotra Spinoli. Nuncjusz donosił o strasznej rewolucji,skierowanej przeciw prawowitemu królowi, a później informował o zaangażowaniu się w nią biskupów iduchowieństwa...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 843

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KRAJE AMERYKAŃSKIE

    W Ameryce dzieje Kościoła toczyły się inaczej niż w Europie. Miały one oblicze różne w krajach amerykańskichpółnocnych i krajach latynoamerykańskich.

    W Ameryce Północnej Kościół katolicki rozrósł się liczebnie i rozbudował swą organizację, W Kanadzie,podzielonej na francuską i angielską...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /1 016

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Liberalizm belgijski

    Belgię, decyzją Kongresu Wiedeńskiego sztucznie złączono z kalwińską Holandią pod jednym berłemprotestanckiego króla Wilhelma I. Kościół belgijski był silny liczebnie (ok. 3,5 mln), miał kler na dobrympoziomie, trwał w ścisłej łączności z Rzymem.

    Konstytucja (1815) gwarantowała wszystkim...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 957

    praca w formacie txt

Do góry