Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Argentyna, Paragwaj i Urugwaj

  W Koronie hiszpańskiej należała Argentyna do wicekrólestwa La Plata. Gdy Napoleon narzucił (1808)Hiszpanii swego brata Józefa na króla, rada miejska w Buenos Aires go nie uznała i utworzyła(25.05.1810) tymczasowy rząd prowincji La Plata. Doszło do walk, zakończonych zwycięstwem wojskpowstańczych pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Stanach Zjednoczonych

  Kościół katolicki skorzystał ze swobody pozostawionej przez państwo w organizowaniu życia kościelnego.W społeczeństwie amerykańskim tkwiły wszakże angielskie uprzedzenia do katolików z powodu papizmu,co miało wpływ na ich izolację przez protestantów, a w rezultacie powodowało, że katolikami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarstwo brazylijskie

  Brazylia uzyskała niepodległość bez gwałtownej rewolucji, Kościół więc nie zaznał większych trudności.Ogłoszona (1822) cesarstwem, w posiadanych granicach była największym krajem (8,5 mln km2) Ameryki Południowej i miała najwięcej ludności: w 1830 roku - 5,5 mln mieszkańców, w 1870 roku - 10...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepokoje Ameryki Południowej

  Ameryka Południowa prawie w całości należała do Hiszpanii. Wyjątek stanowiły: portugalska Brazylia ifrancuska (jako kolonia karna) Gujana, której dwie części uznano później (1814) za kolonie: brytyjską iholenderską. Francuzi początkowo kolonizowali ludność bez misjonarzy, ale napotykali na wielki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICY I INNOWIERCY

  Państwa europejskie w tym okresie były nadal wyznaniowe. Rozdziału Kościoła od państwa dokonałanajpierw Holandia i przez pewien czas stanowiło to wyjątek.

  Katolicy w państwach innowierczych znajdowali się w diasporze, ale korzystając z liberalizmu politycznego,walczyli o prawne uznanie.

  W Anglii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm latynoamerykańskich republik

  Rewolucje i nowy podział polityczny wywołały dezorganizację struktur kościelnych. Niektórzy duchowni,Hiszpanie, opuścili Amerykę i powrócili do ojczyzny. Stolica Apostolska nie zatwierdzała nowychbiskupów, mianowanych przez rządy republikańskie, tak że przez szereg lat nie obsadzano biskupstw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Stanach Zjednoczonych

  Kościół w Stanach Zjednoczonych dopiero pod koniec XVIII wieku przeszedł z stanu misyjnego do swejzorganizowanej struktury.

  W roku zniesienia zakonu Towarzystwa Jezusowego 23 jezuitów pracowało w angielskich koloniachAmeryki Północnej, podlegających wikariuszowi apostolskiemu z Londynu. Gdy od niego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz XVI i powstanie

  W Rzymie, zanim wybrano Grzegorza XVI, posiadano pierwsze wiadomości o Powstaniu Listopadowymz relacji wiedeńskiego nuncjusza, Hugona Piotra Spinoli. Nuncjusz donosił o strasznej rewolucji,skierowanej przeciw prawowitemu królowi, a później informował o zaangażowaniu się w nią biskupów iduchowieństwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJE AMERYKAŃSKIE

  W Ameryce dzieje Kościoła toczyły się inaczej niż w Europie. Miały one oblicze różne w krajach amerykańskichpółnocnych i krajach latynoamerykańskich.

  W Ameryce Północnej Kościół katolicki rozrósł się liczebnie i rozbudował swą organizację, W Kanadzie,podzielonej na francuską i angielską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm belgijski

  Belgię, decyzją Kongresu Wiedeńskiego sztucznie złączono z kalwińską Holandią pod jednym berłemprotestanckiego króla Wilhelma I. Kościół belgijski był silny liczebnie (ok. 3,5 mln), miał kler na dobrympoziomie, trwał w ścisłej łączności z Rzymem.

  Konstytucja (1815) gwarantowała wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 957

  praca w formacie txt

Do góry