Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PECULIUM – POJĘCIE I RODZAJE

  Peculium jest to ogół wartości majątkowych które właściciel powierzał niewolnikowi w zarząd zachowując jednakże nad nimi prawo własności i możliwości likwidacji peculium w każdej chwili. Poprzez peculium niewolnik stawał się posiadaczem lecz nie właścicielem określonych dóbr lecz zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIEKA NAD NIEDOJRZAŁYMI

  Opiekę ustanawiano na podstawie testamentu (tutela testamentaria) , ustawy ( tutela legitima ) lub poprzez wyznaczenie przez pretora na ten urząd określonej osoby( tutela devita). Na podstawie tych trzech powołań ustanawiano opiekuna (tutor). Z zaznaczeniem jednak że w pierwszych dwóch przypadkach władza ta...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA IN IURE

  Cechą wspólną procesów legisakcyjnego i formułkowego ( zwanymi zwyczajnymi)jest dwufazowość toku postępowania ; przygotowawcza ( in iure )przeprowadzana zawsze przed urzędnikiem państwowym i rozstrzygająca ( apud iudicem ) tocząca się w innym miejscu i czasie przed sędzią prywatnym.

  In iure, jako...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACTIO – POJĘCIE I ZNACZENIE

  Actio to działanie, czyn lub rozprawa sądowa. Chodzi jednak głownie o czynności o charakterze procesowym. Pojęcie to nie było jednak dokładnie zdefiniowane. W języku prawniczym actiones oznaczało działanie według prawa. Actio był to zatem zespół czynności procesowych (powoda lub pozwanego)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TESTAMENT MACYPACYJNY

  Testament mancypacyjny – kilka etapów tworzenia:

  sprzedaż mancypacyjna (przy obecności 5 świadków i libripensa) osobie zaufanej –familiae emptor – co powodowało wyjście tego majątku z dziedziczenia beztestamentowego, a familiae emptor miał instrukcje jak ma rozdysponować majątek;

  z czasem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO PODMIOTOWE A PRAWO PRZEDMIOTOWE

  Prawo podmiotowe ( wynikało z przedmiotowego )

  Prawo przedmiotowe ( przepisy prawa )

  Prawo przedmiotowe (objaśnienia):

  a) prawo publiczne: stosunki dotyczące państwa

  b) prawo prywatne: interesy jednostki .

  Podział prawa prywatnego (objaśnienia) :

  powszechne

  syngularne (ius singulare)- normy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /4 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJE GAIUSA

  Gaius – nauczyciel prawa za czasów rozwiniętego okresu klasycznego.

  Instytcje Gaiusa – Institutionum commentarii quattuor – podręcznik prawa w 4 księgach (ok. 160r.n.e.)zastosował podział prawa – personae – res – actiones – ( Omne ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones ),co...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNY ROZWÓJ TESTAMENTU

  Testament w prawie rzymskim było to jednostronne rozporządzenie ostatniej woli na wypadek śmierci, sutanawiajace dziedzica lub prawny wyraz tego co ma się stać po śmierci testora. Testament jest to więc czynność prawna jednostronna polegająca na uzewnętrznieniu woli testora bez udziału osób...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPCJA PRAWA RZYMSKIEGO W NIEMCZECH

  Szczególnie zaznaczyła się recepcja w Niemczech w szczególności po utworzeniu w 1495r Sądu Komory Rzeszy (Reichkammergericht), w którym sądzili juryści wychowani w duchu prawa rzymskiego. W XVI w. rzymskie prawo prywatne recypowano w całości (w zmienionej formie z naciskiem na szkołę komentatorów).dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWNICY OKRESU PRZEDKLASYCZNEGO

  W okresie republikańskim wiedza prawnicza skupiona była w rękach kolegów kapłańskich. Zajmowały się one odkrywaniem związków człowieka z bóstwem, skutkowaniem fas w zakresie ius . Prawo świeckie nie naśladowało sakralnego, jednak czynności prawne wykonywane były w formie sakralnej. W okresie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt

Do góry