Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  UPOWAŻNIENIE PRZEMIENNE

  Upoważnienia przemienne czyli facultac alternativa polega na tym że wierzyciel w zobowiązaniu przedstawia dłuznikowi określone świadczenie zwalniające go z długu lecz obok niego umieszcza dodatkowo jeszcze jedno którego wykonanie także doprowadzi do rozwiązania węzła obligacyjnego. Cechą typową dla...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOZYT

  Szczególne rodzaje depozytu.

  Obok zwyczajnego kontraktu przechowania:

  depozyt konieczny (depositum necessarium) – zawierany w sytuacji przymusowej (pożar), gdy rzecz jest oddawana w przechowanie z przymusu osobie przypadkowej – ew. skarga deponenta opiewała na podwójną wartość rzeczy dla szczególnego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTĘPSTWO PROCESOWE JAKO NAMIASTKA PRZELEWU

  Zastępstwo procesowe w prawie rzymskim było namiastką przelewu (cesji).Wierzyciel mianował drugą osobę swym kognitorem albo prokura­torem i upoważniał go do zatrzymania dla siebie wyegzekwowanego od dłużnika świadczenia. Zastępca procesowy posługiwał się tu formułką z przestawionymi podmiotami i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

  Wykonanie zobowiązania polegało na wykonaniu dłużnego świadczenia – solutio.- zależnie od rodzaju świadczenia (dare, facere). Za zgodą wierzyciela dłużnik mógł wykonać inne świadczenie niż to przewidziane w zobowiązaniu, z tym samym skutkiem, było to datio in solutum – świadczenie w miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN

  Termin dies – przyszłe i pewne zdarzenie, od którego strony uzależniają rozpoczęcie lub zgaśnięcie skutków czynności prawnej. Musi być pewny, że nastąpi –dies certus an (ale może być niepewny kiedy nastąpi incertus quando, choć niekoniecznie - cetrus quando), ale nie może być niepewny dies incertus...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA PODMIOTÓW ZABOWIĄZANIA

  Zmiana podmiotów zobowiązań:

  Przeniesienie wierzytelności na inną osobę przez czynność prawną

  Dotychczasowy wierzyciel to cedent, a nowy to cesjonariusz

  Sposoby zmiany:

  Nowacja – odnowienie istniejącego zobowiązania, nowy wierzyciel przyjmował od dłużnika stypulacyjne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCESOWA OCHRONA DO SPADKU

  W wyniku nabycia spadku dziedzic stawał się jego właścicielem. Mogło się jednak zdarzyć, iż kto inny posiadał spadek czyli władał nim. Jeśli żądania dziedzica o wydanie spadku nie skutkowały, przysługiwały mu różne prawne środki ochrony swoich praw w zależności od tego czy dziedziczył według...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSIADANIE – ISTOTA I RODZAJE

  Posiadanie jest stanem faktycznym, własność – prawem. Nihil commune habet proprietas cum possessione – własność nie ma nic wspólnego z posiadaniem.

  Prawem przedmiotowym jest ogół przepisów obowiązujących w danym państwie.

  Prawem podmiotowym – uprawnienie np. własność

  Pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /8 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJE JUSTYNIANA

  Instytucje justyniańskie –(dzieło Dorotheusa i Theophilusa pod kierownictwem Tryboniana) podręcznik powstały podczas prac nad Digestami, razem też wszedł w życie. Oparli się na instytucjach Gaiusa (personae – res – actiones). Dzielą się na 4 księgi, te na tytuły, a tytuły na paragrafy, są też...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYCIE I UTRATA WŁADZY OJCOWSKIEJ

  Urodzenie dziecka z ważnego rzymskiego małżeństwa, adopcja lub legitymacja powodowały powstanie władzy ojcowskiej.

  Władza ojcowska powstawała w sposób sztuczny w myśl zasady matka jest zawsze pewna a ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo. Władza ojcowska za to była nieograniczona z prawem do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 194

  praca w formacie txt

Do góry