Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Systematyka rzymskiego prawa prywatnego

  Systematyka wg instytucji (pierwsze w U. XII T. i edyktach pretorskich).

  Instytutiones – Gaius II w.n.e. – Podział personae (prawo osobowe i rodzinne) – res (prawo rzeczowe, spadkowe i zobowiązania) – actiones (postępowanie sądowe). – (Omne ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzymskie pojęcie prawa i sprawiedliwości

  Ius – prawo

  Publius Juventius Celsus (II w.p.n.e.) sparafrazowane przez Ulpiana – ius est ars boni et aequi

  ars – jako sztuka stosowania tego co dobre i słuszne – boni et aequi

  Zasady prawa praecepta iuris – honeste vivere (uczciwie żyć) alterum non laedere (drugiemu nie wyrządzać szkody) suum cuique...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadanie a własność w prawie rzymskim

  Posiadanie (possessio) i własność (dominium) to terminy, które w praktyce mogą się wzajemnie zastępować. Jednak w prawie rzymskim pojęcia te znacznie się różnią, a nawet stwierdzić można, że nie mają za sobą nic wspólnego. Wynika to m.in. z zasady głoszonej przez prawników, że posiadanie powinno...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE ZOBOWIĄZAŃ

  Zobowiązanie jest to stosunek prawny między dwiema stronami (wierzycielem – creditor, a dłużnikiem – debitor), z których pierwszy domaga się określonego świadczenia od drugiej – zobowiązanej do jej wykonania. Podmiotami są wierzyciel i dłużnik, przedmiotem – świadczenie, prawo podmiotowe przysługujące...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚCI PRAWNE I ICH RODZAJE

  Przez czynność prawną rozumieli Rzymianie oświadczenie woli, skierowane na wywołanie skutków prawnych związanych z oświadczeniem na mocy prawa. Musiało ono składać się z aktu woli, przekazanego poprzez oświadczenie woli. Oświadczenie woli mogło być dokonane przy użyciu powszechnych sposobów (ustnie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAWŁASZCZENIE, NABYCIE PODMIOTÓW

  Zawłaszczenie nazywa się nabycie własności przez objęcie w tym celu w posiadania rzeczy niczyjej. Jest to najstarszy i najbardziej naturalny sposób nabywania. Zawłaszczeniu podlegały następujące kategorie rzeczy: dzikie zwierzęta, ryby i ptactwo. Zawłaszczenie było swobodne, ponieważ w Rzymie nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRONY I ICH ZASTĘPSTWO PROCESOWE

  Powód (actor) wszczynał proces

  Pozwany (reus) był jego adwersarzem. Przeciw niemu wszczęto postępowanie.

  Czasem jedna ze stron kumulowała więcej niż jedną osobę. Grupa osób również traktowana była jako strona w procesie.

  By proces mógł się toczyć strony musiały posiadać dwa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRĄCENIE

  Kompensacja czyli potrącenie pojawiało się wtedy gdy mieliśmy do czynienia z węzłem obligacyjnym dwustronnie zobowiązującym. Strony kontraktu były zarówno wierzycielami jak i dłuznikami. Na tej podstawie mogło gasnąć zobowiązanie poprzez potrącenie przez jedną stronę długu dłużnika z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZEDAŻ – OBOWIĄZKI STRON

  Kupno-sprzedaż emptio venditio – w drodze mancypacji lub tradycji. Pierwotnie – z ręki do ręki nie rodził zobowiązania; gdy handel się ożywił – kredytowe formy sprzedaży wymogły powstanie zobowiązań początkowo nieformalnych – oparte na zaufaniu fides (np. sprzedaż przyszłych zbiorów). Mogły być...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACTUM DE NON PETENDO

  Pactum de non petendo – była to nieformalna umowa w której wierzyciel przyrzekał dłużnikowi, że albo w ogóle albo przez pewien czas nie będzie pozywał go do sądu o należne świadczenie.

  Według prawa cywilnego ius civile przez takie pactum gasło ipso iure tylko prawo do wniesienia powództwa z tytułu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt

Do góry