Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Katolicy w Holandii

  Pod berłem innowierczych władców najkorzystniejszą sytuację mieli katolicy w Niderlandach Północnych(Holandia), które w okresie ancien régime’u były najbardziej tolerancyjne z państw protestanckich.W tym kraju prowadzili stacje misyjne przede wszystkim jezuici. W chwili kasaty zakonu mieli ichosiemnaście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w Anglii i Szkocji

  W Anglii katolicy przy końcu XVIII wieku stanowili zaledwie jeden procent ludności, czyli około 60tysięcy, z 360 księżmi. Liczebnie jednak wzmocniła ich rozwinięta wówczas imigracja katolików irlandzkich,która w pierwszej połowie XIX wieku osiągnęła najmniej 300 tysięcy. Katolicy byli zorganizowaniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w Irlandii

  Ludność Irlandii była w zdecydowanej większości katolicka, lecz warunki jej życia religijnego miały taksamo charakter misyjny, jak w Anglii. Względy polityczne skłaniały rząd angielski do znacznej tolerancjipraktycznej. Według jego obliczeń w połowie XVIII wieku było w Irlandii co najmniej 900...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bill emancypacyjny i problem irlandzki

  W Anglii dyskusje wokół przyznania katolikom politycznych praw trwały długo, co najmniej od 1808roku. Król Jerzy III obawiał się, że zatwierdzenie przez niego aktu o emancypacji naruszy przysięgę koronacyjną.Angielscy katolicy nie byli zaś zgodni co do przyznania królowi prawa do nominacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikanie i ruch oksfordzki

  W Wielkiej Brytanii Kościół anglikański uznawany przez państwo i otoczony jego opieką prawną i materialnąopierał się na wyższym duchowieństwie i arystokracji (High Church Party), która była polityczniezainteresowana swą religią. Trzymano się w nim uznanych dogmatów i obrzędów, podkreślano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w krajach skandynawskich

  Kraje skandynawskie, w których katolicy stanowili zaledwie jeden promil ludności, dzieliły się w drugiejpołowie XVIII wieku na dwa państwa: Królestwo Danii, do którego (do 1814) należała Norwegia, i KrólestwoSzwecji, obejmujące Norwegię od 1814 roku.

  W Królestwie Danii katolicy cudzoziemcy mieli prawo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diaspory katolickie

  Katolicy w państwach protestanckich silniej niż gdzie indziej przeżywali problemy tolerancji i religijnejwolności. Najlepsze rozwiązanie widziano w powszechnej tolerancji wyznań i rozdziale Kościoła od państwa,co odebrałoby Kościołom ewangelickim ich monopol wyznaniowy i uwolniło katolików od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meksyk i Ameryka Środkowa

  Sytuacja Kościoła w Meksyku wydawała się być dobra. Do swej działalności miał silną podstawę ekonomiczną.Prawie połowa ziemi należała do niego. W niższym duchowieństwie była dość znaczna liczbatubylców, którzy bardziej z racji społecznych niż politycznych włączali się w ruchy rewolucyjne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolumbia, Wenezuela i Ekwador

  W hiszpańskim wicekrólestwie Nowej Granady, do której należały te kraje, rozwijały się idee Oświecenia,łącząc się z ideami rewolucyjnymi. Ich najwybitniejszy przedstawiciel, burmistrz Bogoty, AntonioNarino (zm. 1823) organizował ruch niepodległościowy i czynił starania (1795/1796) we Francji i Angliio...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boliwia, Peru i Chile

  Boliwia uzyskała niezależność polityczną w 1825 roku. Kongres Kre-ołów ogłaszając niepodległość wybrałDolivara na prezydenta i zmienił nazwę Górne Peru na Boliwia. Weszła ona w skład federacyjnejRepubliki Wielkiej Kolumbii, a po jej rozpadnięciu się tworzyła (1835-1839) federację z Peru. Jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 407

  praca w formacie txt

Do góry