Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Komunikacja niewerbalna

  Co wiemy o innych, gdy spotykamy ich po raz pierwszy? Wiemy to, co możemy zobaczyć i usłyszeć. Pomimo że nie należy sądzić książki po okładce, niemniej ten rodzaj łatwo dającej się zaobserwować informacji jest kluczowy dla naszego pierwszego wrażenia. Cechy fizyczne, takie jak atra­kcyjność i...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /5 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mimiczne wyrazy emocji

  Nie ulega wątpliwości, że koronnym klejnotem komunikacji niewerbalnej jest kanał wyrazów twarzy. Ten element komunikacji ma najdłuższą hi­storię w badaniach, bo poczynając już od książki Karola Darwina, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt; jego dominacja wynika z niezwykłej komunikatywności...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkody w skutecznym komunikowaniu

  (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, inteligencja, wykształcenie)

  a) różnice w postrzeganiu

  Różnice w postrzeganiu to jedna z najczęstszych przeszkód w komunikowaniu się

  - Ludzie o odmiennej wiedzy i odmiennych doświadczeniach często inaczej postrzegają to samo zjawisko. Np. Mistrz chwali montażystę...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /6 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA CZYSTA A ZBELETRYZOWANA

  Moim zadaniem, w tej pracy, jest wykazanie różnic miedzy informacja czysta a zbeletryzowana. Zacznę może od samej definicji informacji. Według Ireny Tetelowskiej :

  „Informacja opisuje, zdaje sprawę z faktu lub stanu rzeczy, odnosi się do niego, przez co umożliwia czytającemu, odtwarzającemu wynik...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA I RETORYKA

  PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ polega na przekazywaniu informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Porozumiewamy się werbalnie i niewerbalnie. Można również porozumiewać się za pomocą obrazów (np. znaki drogowe – porozumiewanie się niewerbalne), mimiki, gestów.

  Pismo jest odzwierciedleniem mowy – czyli jest to...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechodzenie od komunikowania się obronnego do podtrzymującego

  Jack R. Gibb opisał niektóre typy zachowań, które wywołują u ludzi reakcje obronne i hamują komunikowanie się, inne zaś je podtrzymują co ułatwia porozumienie.

  Zachowania obronne, które zakłócają proces komunikacji, można zneutralizowac zachowaniami podtrzymującymi. Zachowania podtrzymujące...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziennikarz na starcie - Twój problem

  Przygotowanie kolumny dla młodzieży wiąże się także z innymi konsekwencjami: czasami będziecie musieli pisać dosłownie o wszystkim - modzie, seksie, pieniądzach. Może się zdarzyć, że redaktor naczelny zaproponuje Wam wywiad ze znanym, młodym sportowcem, innym razem czytelnicy poproszą w listach o...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIETONOMANIA

  Ostatnimi czasy mam wrażenie, ze nastała moda na pisanie felietonów. Niemalże w każdym tygodniku czy miesięczniku mieści się co najmniej jeden a rekordziści zamieszczają ich nawet siedem. W sumie to się nie dziwie ponieważ jest to bardzo ciekawy gatunek dziennikarski. Ciekawy zarówno dla autora, który...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE W ORGANIZACJI

  Komunikacja ze względu na kod:

  Ustna – to rozmowa bezpośrednia, dyskusja grupowa, telefoniczna

  Pisemna – notatki, listy, sprawozdania

  Poprzez dźwięki

  Poprzez znaki i symbole

  Poprzez gesty i zachowania niewerbalne

  Kombinacja różnych wymienionych elementów

  Formy...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOREPORTAŻ

  Według jednej z definicji fotoreportaż to zbiór, co najmniej trzech fotografii, z których jedna wskazuje na czas zdarzenia, druga na miejsce akcji, a następne są odautorskim komentarzem prezentowanej sytuacji. Autor fotoreportażu najczęściej nie opisuje słowami swych zdjęć. Ich obraz sam ma przemawiać za...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /14 196

  praca w formacie txt

Do góry