Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Status osoby fizycznej

  Zdolność prawną osoby określano trzema tzw. status:

  Status libertatis – osoby wolne (wolno urodzeni i wyzwoleńcy) i niewolne,

  Status civitatis – pozycja związana z obywatelstwem (obywatele rzymscy, Latyni i cudzoziemcy – peregryni)

  Status familiae – określony poprzez status osoby w rzymskiej rodzinie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Restitutio in itegrum

  Wyjątkowy środek ochrony pozaprocesowej osoby, która po zawartej czynności prawnej, znalazła się w niekorzystnej sytuacji prawno-majątkowej, udzielany w uzasadnionych przypadkach, gdy normalny środek ochrony procesowej nie mógł być wykorzystany. Przypadki uzasadniające użycie restitutio in integrum...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony pozaprocesowej

  Ochrona roszczeń następowała przez pretora drogą procesową, a także środki prawne natury administracyjnej, będące niekiedy środkiem przygotowującym i usprawniającym proces.

  Środki ochrony pozaprocesowej:

  Missio in possesionem: wprowadzenie osoby w posiadanie rzeczy - missio in rem, czy całego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja majątkowa i jej formy

  Proces formułkowy:

  Venditio bonorum – (twór prawa pretorskiego) – wprowadzano wierzyciela w posiadanie majątku dłużnika co ogłaszano publicznie dla powiadomienia innych wierzycieli. Wybrany spośród wierzycieli magister bonorum sprzedawał licytacyjnie majątek temu kto zobowiązał się zaspokoić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Res iudicata

  Uniemożliwiało to ponowne procesowanie się między tymi stronami w tej samej sprawie – powaga sprawy osądzonej – res iudicata

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones in ius – in factum (conceptae)

  Actio in ius conceptae – oparte na prawie cywilnym – ex iure Quiritium.(intentio in ius conceptae)

  Actiones in factum conceptae – skarga pretorska oparta na konkretnym stanie faktycznym, który wymieniał w intentio.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actio utilis

  Skargi cywilne – oparte na prawie cywilnym – intentio in ius conceptae.

  Skargi pretorskie – udzielenie ochrony prawnej nowym stosunkom faktycznym (np. actiones in factum), który pretor udzielał skargi.

  Actio utilis – udzielenie przez pretora skargi opartej na prawie cywilnym w odniesieniu do przypadków...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones stricti iuris – bonae fidei

  Podział skarg in personam na:

  actiones stricti iuris – ścisłego prawa, skargi cywilne pochodzące z dawnego prawa Kwirytów, ograniczona była samodzielność sędziego ograniczonego treścią formułki (kontraktu).

  actiones bonae fidei – dobrej wiary, działanie sędziego opierało się na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones in rem i actiones in personam. Prawa podmiotowe względne i bezwzględne

  Actiones in personam – wynikające z wierzytelności, skierowane do konkretnej osoby – dłużnika – wymienianej w intentio formułki. Niektóre mogą być skierowane także przeciw osobie trzeciej (np. w przypadku actio quod metus causa – działanie pod wpływem przymusu), pozostającej w określonym związku z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułki (actiones) prejudycjalne (preiudiciales)

  Sędzia miał jedynie stwierdzić, że dane prawo (fakt) istnieje(bądź nie) – jeśli tylko tego domaga się powód – skarga o ustalenie (prejudycjalna actio praeiudicialis)

  Wyrok był podstawą wszczęcia kolejnego procesu.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt

Do góry