Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zaliczenie na dział spadkowy

  Wyrównanie sytuacji majątkowej między spadkobiercami wśród których jeden otrzymał jakieś przysporzenie od spadkodawcy kosztem przyszłego spadku. Syn emancypowany chcąc dziedziczyć na podstawie bonorum possessio jako unde liberi obok heredes sui, musiał włączyć do masy spadkowej swój majątek uzyskany...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrost (akrescencja) w prawie spadkowym

  Opróżniona część spadku (aktywa i pasywa) przez współspadkobiercę, który nie chciał lub nie mógł jej objąć, przypadała pozostałym proporcjonalnie do ich udziałów spadkowych z mocy samego prawa ipso iure. Ograniczone to było przez ewentualne transmisje i substytucje, a w dziedziczeniu testamentowym...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współdziedziczenie i jego następstwa

  Kilku spadkobierców dziedziczyło (bez) i testamentowo wedle głów względnie w częściach wyznaczonych przez testatora. Długi i wierzytelności dzieliły się odnośnie do ich udziałów, wierzytelności i długi niepodzielne powodowały solidarność czynną i bierną spadkobierców. Na rzeczach spadkowych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki nabycia spadku

  Nabycie spadku przez jego przyjęcie powodowało objęcie ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego (uniwersalna sukcesja spadkowa), w razie współdziedziczenia prawa przechodziły na kilku spadkobierców. Majątek odziedziczony łączył się z majątkiem własnym spadkobiercy w jedną całość (confusio...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spadek leżący

  Spadek leżący hereditas iacens – spadek nie objęty choćby byli powołani spadkobiercy. Był traktowany jak bezpański, a rzeczy wchodzące w jego skład jak i on cały mógł zostać zawłaszczony, przez roczne posiadanie - usucapio pro herede - można było nabyć prawa do spadku, co nie wymagał słusznego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby przyjęcia spadku

  Powołanie do spadku dawało prawną możność objęcia spadku, co mogło nastąpić po oświadczeniu woli przyjęcia spadku (poza dziedzicami koniecznymi):

  cretio – wypowiedzenie wobec świadków uroczystych słów (często ograniczone w testamencie terminem 100 dni),

  pro herede gestio – dorozumiane...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowek

  Zachowek pars legitima – minimalna część należna ze spadku członkom najbliższej rodziny, uprawnieni do zachowku byli wstępni, zstępni i rodzeństwo (tak samo jak w querela inofficiosi testamenti), tylko ci uprawnieni do dziedziczenia beztestamentowego. Wysokość zachowku była proporcjonalna do udziału w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Querela inofficiosi testamenti

  Formalne dopuszczenie pominięcia w dziedziczeniu członków rodziny skłoniło w końcu rzeczypospolitej trybunały centumwiralne do dopuszczenia możliwości zaczepienia takiego testamentu jako testamentum inofficiosum – sprzecznego z moralnymi obowiązkami pater familias (officia pietatis) wobec rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedzicznie przeciwtestamentowe

  Dziedziczenie przeciwtestamentowe miało na celu ograniczenie całkowitej swobody w dysponowaniu prywatnym majątkiem dla ochrony interesów najbliższej rodziny. Dopuszczono możliwość obalenia testamentu i dziedziczenia opartego na zasadach beztestamentowych lub jedynie dopuszczenie do dziedziczenia osób w tym...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczenie pogrobowców

  Pojawienie się po sporządzeniu testamentu jeszcze jednego dziedzica (suus) (małżeństwo cum manu lub adopcja dziecka) powodowało nieważność testamentu (testamentum ruptum). Najbardziej skomplikowana była sytuacja pogrobowca postumus suus – dziecka urodzonego po śmierci ojca, gdy nie można było zmienić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /498

  praca w formacie txt

Do góry