Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rzecz niczyja – thesaurus (skarb)

  Res nullius – rzeczy niczyje, nie należące do niczyjego majątku prywatnego, choć istniała taka możliwość. Były to np. dzikie zwierzęta lub oswojone jednak uciekły bez skłonności do powrotu; mienie cudzoziemców z których państwami Rzym nie prowadził stosunków umownych.

  Szczególnym rodzajem rzeczy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Res mancipi – res nec mancipi

  Podział o charakterze historycznym. Res mancipi – grunty położone w Italii, służebności gruntowe wiejskie, niewolnicy oraz zwierzęta czworonożne pociągowe i juczne; res nec mancipi – wszystkie pozostałe.

  Res mancipi ze względu na doniosłe znaczenie gospodarcze miały szczególną sytuację prawną

  -...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczy wyłączone z obrotu

  Res extra commercium:

  res imnium communes – rzeczy służące wszystkim (powietrze woda bieżąca, morze), dlatego nie mogły być prywatną własnością.

  res publicae – należące do narodu Rzymskiego, w użytku publicznym (drogi, porty rzeki nie wysychające);

  res divini iuris – rzeczy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Res corpolares – incorpolares

  Podział rzeczy res corporalis na:

  pojedyncze, stanowiące organicznie związaną lub jednorodną całość;

  złożone – corpus ex cohaerentibus – składające się z części składowych, połączonych w jedną całość, Do odzyskania bezprawnie zabranych rzeczy będących teraz częściami...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darowizna na wypadek śmierci

  Mortis causa capio – przysporzenia majątkowe z mocy ostatniej woli nie będące spadkiem, ani zapisem. Warunek zawieszający spadek – spadkobierca miał wypłacić określonej osobie pewną sumę pieniężną – np. darowizna na wypadek śmierci – donatio mortis causa – pod warunkiem, że obdarowany przeżyje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fideikomis uniwersalny

  Fideicommissum hereditatis – fideikomis uniwersalny ustanowiony na całym majątku, spadkodawca zwracał się do spadkobiercy, by np. po spełnieniu określonego warunku lub terminu, wydał cały spadek oznaczonej osobie fideikomisariuszowi uniwersalnemu. Stworzyło to możliwość przenoszenia spadku na kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lex Falcidia i tzw. kwarta falcydyjska

  Dla zapobieżenia odrzucania spadków nadmiernie obciążonych legatami, co w efekcie powodowało nieważność całego testamentu i samych legatów – ustawa Falcydyjska lex Falcidia (40 r.p.n.e.) zapewniała spadkobiercom wysokość spadku po wypłaceniu legatów co najmniej ¼ jego wartości kwarta Falcydyjska...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legat windykacyjny i damnacyjny

  Z uwagi na różnice w formie wymienić można 4 rodzaje legatów powodujące inne sytuacje prawne legatariuszy (pierwotnie odnośnie innych przedmiotów):

  Windykacyjny legatum per vindicationem – dawał własność rzeczy z chwilą objęcia spadku przez spadkobiercę, zapisobiercy (legatariuszowi)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legaty i fideikomisy

  Legat – starorzymski zapis prawa cywilnego (sformalizowany), zawierający polecenie wydania przez spadkobiercę ze spadku określonej korzyści majątkowej legatariuszowi, któremu przysługiwała odpowiednia skarga dla wyegzekwowania legatu.

  Fideikomis – nieformalna prośba skierowana do spadkobiercy lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje zapisów

  Spadkobiercy – następcy in universum ius; zapisobiercy – syngularni;

  Zapisy – przysporzenia poszczególnych korzyści majątkowych w drodze sukcesji syngularnej. Mogły to być tylko korzyści, a nie długi. Przysporzenie następował kosztem spadku, obciążony był nimi zatem spadkobierca. Istniały dwa rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt

Do góry