Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Possessio ad usucapionem

  Pełne posiadanie, do tego possessio civilis – oparte na prawnym tytule nabycia, uznawanym przez ius civile mogło prowadzić do uzyskania własności rzeczy poprzez zasiedzenie – takie posiadanie prowadzące do zasiedzenia nazywane było possessio ad usucapionem.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Possesio ad interdicta

  Posiadanie składające się z corpus i animus korzystało z pretorskiej ochrony posesoryjnej, interdyktami – stąd possessio ad interdicta.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Possessio civilis i possessio naturalis

  Possessio civilis – posiadanie oparte o faktyczne władztwo nad rzeczą –corpus i wola władania tylko dla siebie – animus rem sibi habendi.

  Detentio – dzierżenie było władaniem rzeczą (nie posiadaniem~) ale bez woli władania ją dla siebie, było sprawowane alieno nomine w cudzym imieniu – określane było...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie prawne posiadania

  Posiadanie ma duże znaczenie prawne:

  posiadanie było konieczne dla nabycia własności przez zasiedzenie, zawłaszczenie lub tradycję,

  korzystało z ochrony prawnej – ochrony posesoryjnej (dla przeciwdziałania samowolnym egzekucjom własności mimo tytułu prawnego)

  w procesie petytoryjnym...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie posiadania

  Posiadanie possessio – faktyczne władztwo nad rzeczą, na które składały się:

  corpus – posiadanie rzeczy w fizycznym władaniu

  animus – subiektywna wola władania tą rzeczą dla siebie, w swoim interesie (nie wymaga tytułu prawnego –np. kradzież)

  Nazwa wywodziła się od gruntów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje władztwa nad rzeczami

  Władztwo nad rzeczami mogło mieć charakter faktyczny (posiadanie possessio i dzierżenie detentio) lub prawny (wyrażone w prawach rzeczowych – własność i prawa na rzeczy cudzej – iura in re aliena). Ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzeczy cudzej były – służebności, prawo zastawu, emfiteuza (dzierżawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożytki (fructus)

  Pożytki naturalne friuctus naturales – organiczne płody jakiejś rzeczy lub odłączone części składowe, uzyskiwane w ramach jej naturalnej eksploatacji jako przychód z niej. Owoce nie oddzielone od rzeczy macierzystej nie były samoistnymi rzeczami w przeciwieństwie od owoców odłączonych fructus separati...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczy zużywalne i niezużywalne

  Rzeczy zużywalne podczas ich gospodarczego użycia podlegały zużyciu (np. żywność, opał, pieniądze), wszystkie inne rzeczy w rozumieniu prawnym – były niezużywalne. Rzeczy zużywalne nie mogły być przedmiotem używania usus, użytkowania ususfructus, kontraktu użyczenia lub najmu.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genus i species

  Określanie gatunkowe in genere (wg gatunku, ilości, miary, wagi) lub indywidualne in specie. Podział zależny od woli kontrahentów, jednak zwyczajowo pewne kategorie rzeczy (mierzone, ważone) określano jako genus – rzeczami zamiennymi. Rzeczy indywidualnie oznaczone były kwalifikowane ze względu na ich cechy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie nieruchomości

  Res immobile, immobilia – grunty i wszystko trwale z nimi związane w sposób naturalny lub sztuczny – stanowiące jego część składową wg zasady superficies solo cedit – to co połączone z powierzchnią gruntu należy do gruntu. Prawo rzymskie nie znało odrębnych nieruchomości budynkowych i lokalowych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /606

  praca w formacie txt

Do góry