Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tradycja jako sposób przeniesienia własności

  Tradycja – traditio, nieformalne przeniesienie własności, oparte na ius gentium, w prawie klasycznym polega na przeniesieniu posiadania od poprzednika na następcę, w następstwie uzasadnionej, zgodnej woli, a przyczyna dokonania tradycji musiała być słuszna – iusta causa traditionis.

  Konieczne było...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochodne nabycie własności

  Nabycie pochodne prawa własności (lub innego prawa majątkowego) od poprzedniego właściciela (tylko od prawnego) zgodnie z zasadą nemo plus iuris ad alium transferre potaest, quam ipse habet.

  Sposobami pochodnymi były: mancypacja , in iure cessio, tradycja (w prawie justyniańskim pozostała jedynie tradycja).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tzw. elastyczność własności

  Koniec istnienia ograniczeń wspomnianych wyżej powodował automatyczne przywrócenie pełni władztwa nad rzeczą – tzw. elastyczność własności. Dodatkowo właściciel w procesie nie musiał wykazywać pełnych uprawnień władztwa nad rzeczą, należało udowodnić istnienie ograniczenia prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia własności

  Ograniczenia własności mogły nastąpić ze względu na interes publiczny (przepisy budowlane, komunikacyjne, sanitarne) lub interes sąsiada - prawa sąsiedzkie (wymagało to tolerowania immissiones szkodliwych wpływów z gruntu sąsiedniego), czy też przez samoograniczenie władztwa przez dopuszczenie innej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres uprawnień właściciela

  Prawo własności dawało pełne władztwo nad rzeczą - plena in re potestas nie ograniczone co do treści, ograniczenia mogły wynikać jedynie z okoliczności zewnętrznych.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność kwirytarna i bonitarna

  Własność kwirytarna (dominium ex iure Quiritium) – na mocy prawa cywilnego, przysługująca obywatelowi rzymskiemu, zarówno na res mancipi (nabytych przez mancipio i in iure cessio), jak i res nec mancipi – przez tradycję.

  Własność bonitarna (pretorska) – nabyta przez osoby, które nie stawały się...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quasi possessio iuris (jakby posiadanie prawa)

  Ochroną posesoryjną (w prawie klasycznym i poklasycznym) objęto także ograniczone władztwo nad rzeczą cudzą w swoim interesie. Traktowano taką osobę jako jakby posiadacza prawa, uzasadniające korzystanie z cudzej rzeczy (służebności przechodu, użytkowania). Pretor dawał ochronę takiemu prawu nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interdykty posesoryjne

  Rodzaje interdyktów:

  retinendae possessionis – dla zabezpieczenia naruszonego posiadania, (utrzymania posiadania):

  uti possidetis – ochrona posiadania nieruchomości, przysługiwał posiadaczowi ad interdicta(pyt 217) który był nim w chwili wydania interdyktu, jeżeli występujący o interdykt...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie posiadania solo animo

  W prawie poklasycznym i justyniańskim możliwe było nabycie posiadania przez samą zmianę animus (solo animo) przez odpowiednią causa possessionis – bez przeniesienia corpus – w dwóch przypadkach:

  constitutum possessorium –np. właściciel, jednocześnie posiadacz - sprzedający dom, za porozumieniem z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie posiadania

  Dla nabycia posiadania rzeczy trzeba było uzyskać corpus i animus, a zależało to przede wszystkim od:

  czy chodziło o nabycie ruchomości czy nieruchomości,

  czy posiadanie pochodziło od innej osoby, czy nie,

  okresu historycznego – na przełomie dziejów następowały zmiany.

  Nabycie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /3 332

  praca w formacie txt

Do góry