Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teologia ewangelicka

  W okresie Restauracji Europy dokonywała się w niej pewna reorientacja: szukanie związku nauki teologicznejz religijnym przebudzeniem w europejskim protestantyzmie, przejmowanie nowych prądów filozoficznychi uleganie nowemu rozumieniu dziejów w ujęciu romantyzmu.

  Friedrich Schleiermacher (zm. 1834) stał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frankiści i konwersje Żydów

  Frankiści, określani jako żydowski odłam religijny, mistyczno-kabalistyczny, i nazywani kontratalmudystami,przyczynili się w Polsce do masowych, choć często pozorowanych konwersji na katolicyzm i do rozpowszechnienia rzucanych na Żydów religii mojżeszowej bezpodstawnych podejrzeń i skarg, że Talmuduczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła tybindzka i Strauss

  Romantyzm nie zdołał przezwyciężyć silnego w Niemczech racjonalizmu, zwłaszcza gdy wzmocnił goprofesor berlińskiego uniwersytetu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (zm. 1831) swoim filozoficznymsystemem racjonalistycznego i dialektycznego idealizmu obiektywnego, według którego nadprzyrodzonarzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymilacja i konwersje Żydów

  Ruch frankistowski w Polsce i w krajach sąsiednich nie miał z pewnością większego wpływu na konwersjeŻydów w Europie tego okresu.

  Sprawie emancypacji Żydów, zwłaszcza w Niemczech, przysłużył się sławny filozof i pisarz Moses Mendelssohn (zm. 1786). We Francji Konstytuanta przyznała im prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWOSŁAWIE, UNIE i MISJE

  Cerkiew rosyjska tylko za carów Pawła I i Aleksandra I była otwarta na religijne wpływy zachodnie,szczególnie na działalność towarzystw biblijnych. Sytuacja katolików była szczególnie trudna za MikołajaI i nie zdołały jej poprawić dyplomatyczne usiłowania Stolicy Apostolskiej.

  Chrześcijanie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicy i odnowa religijna

  Protestantyzm, jak i katolicyzm, przyciągał pewne grupy Żydów koniunkturalnie, choć w tym okresiepogłębił swą religijność i mógł także nią działać na innych. Jedno źródło odnowy tkwiło w pietyzmie, adwa inne w idealizmie niemieckim, który w filozofii dał nowe zrozumienie religii, i w romantyzmie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksi i katolicy w Rosji

  Po Katarzynie II, która odebrała Cerkwi resztę niezależności, dopiero Paweł I (1796-1801) dostrzegł wniej sprzymierzeńca przeciw zgubnym ideom rewolucji francuskiej, ale nie zrezygnował ze stosowaniasystemu Kościoła państwowego. Cerkiew jednak mogła rozwinąć kościelne nauczanie, istniały więc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglopruskie biskupstwo w Jerozolimie

  O hegemonię na Bliskim Wschodzie, lub co najmniej o zwiększone wpływy, wobec słabości Turcji, zabiegałypaństwa europejskie, szczególnie Anglia, Francja i Rosja, a nieco później także Prusy. Początkowowszakże bez łączności ze sprawami politycznymi stał się on terenem misji ewangelickich.

  Na Malcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksi i katolicy w Turcji

  Kościół prawosławny w Turcji podlegał nadal ciężkiemu reżimowi islamskich władców, nie miał więcwielkich możliwości przeprowadzenia wewnętrznej integracji. Starał się jedynie wprowadzić język greckido nabożeństw, co raziło uczucia narodowe innych ludów. Wzrastały bowiem w krajach bałkańskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicy w Ameryce Łacińskiej

  W tej części świata wpływy ewangelickie do XIX wieku były nikłe. Pierwszy zbór protestancki wybudowali(1639) koloniści holenderscy w Pernambuco (Brazylia), następny (1655) powstał w Gujanie Holenderskiej.

  Na Wyspach Karaibskich ewangelikami byli koloniści z Anglii, Danii, Holandii i Francji już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 799

  praca w formacie txt

Do góry