Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Akceptylacja i stypulacja akwiliańska

  Akceptylacja była to forma zwolnienia z zobowiązania kontraktów literalnych i werbalnych – przez odpowiedź na pytanie dłużnika (czy otrzymałeś co ci przyrzekłem?)lub zapisanie sumy po stronie przychodów (niezależnie czy faktycznie świadczenie spełniono).

  Stypulacja Akwiliańska – konstrukcja stworzona...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poręczenie

  Zachodziło stypulacyjnie między wierzycielem a osobą trzecią przyjmującą na siebie odpowiedzialność za dłużnika. Popularna forma (zastaw wymagał posiadania wartościowej rzeczy, co nie było powszechne), poręczyciel uzależniał od siebie dłużników (pomagało im to np. w wyborach). Trzy formy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby umocnienia (zabezpieczenia) zobowiązań

  Umocnienie zobowiązania mogło nastąpić przez zabezpieczenie osobowe lub zabezpieczenie rzeczowe.

  Rodzaje zabezpieczeń osobowych:

  poręczenie: sponsio; fidepromissio; fideiussio;

  mandat kredytowy – mandatum pecuniae credendae

  constitutum debiti alieni 

  receptum argentarii

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

  Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe podobna do noxalnej – actio de pauperie można było ubiegać się o odszkodowanie lub wydanie zwierzęcia. Oddzielne uregulowanie za utrzymywane zwierzęta dzikie.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność noksalna

  Za delikty osób alieni iuris odpowiadali ich zwierzchnicy na zasadzie noksalnej – pozwany actio noxalis mógł zapłacić odszkodowanie i grzywnę lub oddać sprawcę do czasu odpracowania szkody. Odpowiedzialność noksalna związana była ze sprawcą – noxa caput sequitur - ... idzie za głową...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones adiecticiae qualitatis

  Zobowiązania niewolników lub osób podlegających pater familias nie obciążały pana o ile nie były wykonane na jego polecenie lub za zgodą. Skargi przeciwko zwierzchnikowi z zobowiązań zaciąganych przez podległych mu – actiones adiecticiae qualitatis – powództwa o charakterze dodatkowym, a były...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Positum aut suspensum

  Postawienie lub wywieszenie rzeczy w sposób grożący bezpieczeństwu przechodniów. Skarga przysługiwała każdemu (actio popularis) za samo zagrożenie jeszcze bez szkody.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deiectum vel effusum

  Wylanie lub wyrzucenie z mieszkania np. na ulicę co spowodowało szkodę dawało skargę actio de effusis vel deiectis o podwójną wartość szkody przeciwko właścicielowi mieszkania, w przypadku śmierci obywatela – actio popularis o wysoką grzywnę przysługiwała każdemu.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actio Pauliana

  Warunki zastosowania skargi Pauliańskiej:

  czynność prawna fraudatora musiała być odwołalna, (np. wyzwolenie niewolnika, czy objęcie spadku nie były odwołalne)

  czynność taka musiała powodować zmniejszenie realne (a nie np. nie wzbogacenie się) majątku fraudatora,

  czynności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delikty prawa cywilnego i prawa pretorskiego

  Delikty prawa pretorskiego:

  Metus – obawa , czynności dokonywane pod wpływem obawy wywołanej bezprawną groźbą uzyskały skargę actio quod metus causa o poczwórną wartość szkody (łagodzoną w przypadku naprawienia skutków groźby przez sprawcę na wezwanie sędziego lub po upływie roku). W prawie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 224

  praca w formacie txt

Do góry