Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Korea i Chiny

  Korea, najbliższy sąsiad Japonii, otworzyła się za Piusa VI po raz pierwszy dla misji katolickich. PisarzRi-tek-tso zapoznał się przypadkowo z księgami chrześcijańskimi. Przyjął chrzest z rąk swego przyjaciela,który pełnił poselstwo do Pekinu i został tam chrześcijaninem. Gdy więc w 1794 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakobici i Chaldejczycy

  Kościół jakobicki (syryjski) unicki nie miał wielu wyznawców, około 30 tysięcy w 1840 roku. W uniitrwał od biskupa z Aleppo, Ignacego Michała Giarvego, (Garweh), który połączył się z Kościołem katolickim,gdy został następcą zdecydowanego przeciwnika unii, monofizyckiego patriarchy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE

  Duchowieństwo przed Wielką Rewolucją Francuską, podczas niej i po upadku Napoleona znajdowało sięzawsze w innej sytuacji. Można więc mówić o trzech oddzielnych okresach w jego dziejach, przynajmniejw odniesieniu do Francji i krajów, będących pod jej wpływami.

  Zakony, zwłaszcza zaś nowe zgromadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maronici i melchici w Libanie

  Liban miał w tym okresie szczególnie burzliwe dzieje. Po Daher Omarze, który chętnie otaczał się melchitamii urządzał wyprawy aż po Bejrut, rządził krajem Bośniak z pochodzenia, Ahmed al-Jazzar. Opanowałon Damaszek, a Napoleonowi stawiał (1799) skuteczny opór. Polityczne warunki Libanu powodowałysilną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Biskupi i duchowieństwo

  Okres 1789-1815 nie wydaje się być długim, bo jest to czas działalności jednego pokolenia, ale ma swojąspecyfikę. Gwałtownie w wielu krajach zmieniła się prawna sytuacja duchowieństwa, nastąpiło silneupolitycznienie kleru niższego i niepokojący spadek jego liczby.

  Przed Wielką Rewolucją Francuską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici i misje na Bliskim Wschodzie

  Specyfiką Bliskiego Wschodu było istnienie obok siebie mahometan i chrześcijan, wśród których znaczniejszyniż gdzie indziej procent stanowili łacinnicy i unici. Papieże, następcy Benedykta XIV, odnowilijego postanowienie, że w tych dwóch grupach katolickich nie wolno przechodzić z jednego obrządku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici a Stolica Apostolska

  Po Benedykcie XIV pozostała doktryna antylatynizująca, w praktyce jednak misjonarze europejscy naBliskim Wschodzie nie tylko prowadzili misje łacińskie, ale Rzym w dążeniu do unifikacji zacierał nierazgranice między nią a latynizacją unitów. W celu lepszego poznania wspólnego dziedzictwa wiary, a niedla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksi w cesarstwie austriackim

  Cesarstwo do 1850 roku obejmowało kilka narodowości, wyznających prawosławie: Rusinów karpackich,Ukraińców galicyjskich i bukowińskich, Rumunów siedmiogrodzkich, Serbów z Banatu i Wojwodiny.

  Cerkwie tych narodów znajdowały się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu zewnętrznych warunków,jak niechęć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicy w Stanach Zjednoczonych

  Do pierwszych ewangelików, jakimi byli anglikanie, koloniści w Wirginii (XVI w.), dochodzili następni(XVII w.): kongregacjoniści z Holandii, prezbiterianie z Anglii i Szkocji, menonici z Holandii i Szwajcarii,kwakrzy z Anglii. Najliczniejsi wszakże byli i są do dzisiaj baptyści.

  Pierwsi baptyści przybyli do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy i małżeństwa mieszane w Prusach

  Sytuacja Kościoła katolickiego w Prusach (po 1821) była trudna nie tylko z powodu (niewypełniania zobowiązańwynikających z bulli De salute animarum, ale bardziej jeszcze przez unifikacyjne tendencjepolityczne. Do tego celu chciał rząd wykorzystać małżeństwa mieszane.

  Zawierano te małżeństwa zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 265

  praca w formacie txt

Do góry