Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Istota i Przedmiot Prawa Administracyjnego

  Prawem administracyjnym nazywamy zespół norm regulujących:

  a) Strukturę i kompetencje organów administracji państwowej

  b) Stosunki prawne powstające w toku wykonawczo – zarządzającej działalności tych organów.

  Prawo administracyjne dość wyraźnie odróżnia się od innych gałęzi prawa i nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie Administracji

  Administracja (zarząd, zarządzanie) jest pojęciem używanym w dwojakim znaczeniu. Oznacza ona bądź jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej, polegającej na zarządzaniu, bądź ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem np. w Stanach Zjednoczonych administracją nazywa się...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE A UNIA EUROPEJSKA (organy, cele, zasady)

  W latach 50 – tych i 60 – tych integracja i współpraca wielostronna w Europie realizowana była przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej. Świadczy o tym powołanie trzech wspólnot, organziacji, odpowiedzialnych przede wszystkim za rozwój gospodarki:

  Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA WOLNOŚCI MÓRZ

  Sytuację prawna morza pełnego określa zasada wolności mórz. Wolność mórz obowiązuje w całej swojej treści jedynie na morzu pełnym jakkolwiek znajduje odbicie również w sytuacji prawnej morza terytorialnego, jako prawo nieszkodliwego przepływu. Zasada wolności mórz podlega ograniczeniom w czasie wojny...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "PIRACTWO MORSKIE"

  Piractwo, czyli rozbójnictwo morskie, które było niegdyś plagą mórz i oceanów, uważane jest za zbrodnię prawa narodów. Każde państwo może zatrzymać statek piracki, schwytać pirata, ukarać go według swego prawa wewnętrznego lub wydać go władzy ojczystej. W stosunku do statku pirackiego (który może...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEGÓLNA POZYCJA OBSZARÓW PODBIEGUNOWYCH

  Arktyką nazywamy obszary położone wokół bieguna północnego. Obszary te to przeważnie zamarznięte oraz pokryte lodami pływającymi morza i nieliczne wyspy. Teoria sektorów stosowana do obszarów arktycznych polega na ty, że państwo, którego terytorium przylega do obszarów arktycznych, rości sobie prawo do...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWA OCHRONA ŚRODOWISKA

  W ramach międzynarodowej ochrony środowiska powstały instytucje międzynarodowe, zaczęło się kształtować prawo w tym zakresie, podjęto różne formy działalności ekonomicznej, społecznej i politycznej. Rozwiązania instytucjonalne:

  Program Środowiskowy NZ (UNEP) – upowszechnia nowoczesne...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA I PRAWO WOJENNE

  Wojna w sensie prawnym oznacza zerwanie między państwami obrotu pokojowego (stosunków pokojowych) i przejście do stosunków wojennych, które charakteryzują się walką zbrojną i aktami wrogimi skierowanymi przeciwko drugiemu państwu.

  Stan wojny nie jest równoznaczny z walką zbrojną, czyli działaniami...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI NIEWYKONANIA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

  W prawie międzynarodowym istnieją pewne środki kontroli i przymusu, mające zapewnić wykonywanie umów (np. układ obserwatorów). Jeśli jednak doszło do niewykonania umowy, skutkiem tego może być, np.:

  czasowa okupacja terytorium jakiegoś państwa dla zabezpieczenia wykonywania jakiś zobowiązań...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSTĄPIENIE DO TRAKTATU

  Przystąpienie (adhezja, akcesja) do umowy wielostronnej polega na tym, ze państwo nie uczestniczące w rokowaniach, których wynikiem było zawarcie umowy, staje się jej stroną przez złożenie, zgodnie z odnośnymi postanowieniami umowy, jednostronnej deklaracji.

  Do umowy może przystąpić również państwo...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt

Do góry