Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Uniwersytet w Lowanium i nauki kościelne

  Arcybiskup Paryża, Deriis A. Affre, pragnął ożywić naukę na wydziale teologicznym Sorbony. Zniechęconybezskutecznością swego działania, zamierzał utworzyć szkołę wyższych studiów kościelnych, którabyłaby zależna wyłącznie od arcybiskupa paryskiego. W jego zamiarze należy dopatrzyć się idei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Zakony i zgromadzenia zakonne

  Pius VII, sam będąc zakonnikiem, kładł duży nacisk na udział zakonów w życiu Kościoła. Popierał starei nowe, których rolę religijną i społeczną w pełni rozumiał. Leon XII podobnie je doceniał, ale był bardziejzainteresowany reformowaniem poszczególnych dziedzin ich życia aniżeli adaptacją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność nauczania

  Rewolucyjna idea wolności nie obaliła od razu zasady prawnej, że szkoły należą do uprawnień Kościoła.Prawo Rzeszy (25.02.1803) gwarantowało poszczególnym wyznaniom ich własne fundusze szkolne. Napoleonwszakże postanowił odebrać Kościołowi jego uprawnienia co do tworzenia szkół i ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Nauczanie katechetyczne

  Nowe kierunki myśli ludzkiej, zwłaszcza te wrogie religii i Kościołowi, pobudziły we Francji i Niemczechdo odnowy katechizmu.

  W Niemczech łączyło się to z przeniesieniem nauczania katechetycznego z kościoła do szkoły. Naukareligii w szkole była korzystna, bo przeznaczono na nią teraz więcej czasu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa i czasopisma katolickie

  Czasopisma i gazety odegrały dużą rolę w intelektualnej formacji katolików. Istotne bowiem było, conapisano (1844) w Revue des deux mondes: oparto się na prasie, by móc swobodniej przepowiadać innetematy aniżeli tylko moralność i miłość bliźniego. Duchowni wstąpili i to w znacznej liczbie na tę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek i odnowienie misji

  Pierwsi papieże tego okresu w małym stopniu zajmowali się misjami. Klemens XIII wydał wprawdziebrewe (1766) dla jezuitów pozwalające angażować świeckich do pracy apostolskiej, ale nie przyniosłoono skutku z powodu kasacji zakonu. Znaczenie trwalsze miało papieskie zatwierdzenie, udzielone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /7 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Afryce

  Druga połowa XVIII wieku, to okres największego kryzysu misji w Afryce We władaniu Europejczykówbyły tylko niektóre zachodnie wybrzeża: Senegal, Sierra Leone, Angola, Kapsztad, a na zachodnim wybrzeżuMozambik. Wybrzeża Morza Śródziemnego znajdowały się pod panowaniem tureckim. WnętrzeAfryki było jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici na ziemiach polskich

  Dzieje polskiego Kościoła unickiego (1758-1850) toczyły się w swoisty sposób wskutek gwałtowniezmieniających się warunków politycznych, które były inne przed pierwszym rozbiorem Polski i inne ponim. Prawie cała diecezja połocka (po prawej stronie Dźwiny) i dwa dekanaty z diecezji kijowskiej dostałysię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje na Dalekim Wschodzie

  W Indonezji, której sytuacja polityczna stale się zmieniała, od panowania Holendrów przez Francuzówdo Anglików i ponownie Holendrów, kalwini wprowadzili misje. Katoliccy misjonarze mogli przybyć iutworzyć w Batawii stałą stację misyjną, gdy Ludwik Bonaparte ogłosił w Holandii (1807) wolność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruzini i Ormianie

  W Gruzji po przyjęciu unii (1754) przez katolikosa Jessego, już w roku następnym książę Taimoras nasynodzie biskupów wymógł złożenie go z urzędu i wygnał wraz z misjonarzami katolickimi, kapucynami.Misję kapucynów udało się odnowić, gdy tron objął (1761) Herakliusz. W Tbilisi otwarto ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 304

  praca w formacie txt

Do góry