Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Autonomia

  Polega na przyznaniu jednostkom samorządowym kompetencji do stanowienia przepisów prawa rangi ustawowej ( ustaw) niższych niż ustawa zasadnicza.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decentralizacja

  Proces przekazywania uprawnień ze szczebla centralnego na szczeble niższe, a także sposób organizacji i wykonywania władztwa administracyjnego państwa, w którym org. Działające na szczeblu nie pozostają w stosunku hierarchicznej podrzędności do organów szczebla wyższego.

  ZALETY...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIĄZANIA PODMIOTÓW ADM. PUBLICZNEJ: Dekoncentracja, koncentracja, centralizacja

  Przy koncentracji – punkt ciężkości adm. spoczywa w rękach organów naczelnych, centralnych, które decydują we wszystkich ważnych sprawach.

  Organy niższe są silnie skrępowane, niesamodzielne, mogą wykonywać np. czynności przygotowawcze.

  Przy dekoncentracji – punkt ciężkości adm. leży w organach...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny podziału aparatu administracji

  funkcjonalne – różne dziedziny adm. wymagają zróżnicowanych specjalnych kwalifikacji np. adm. służby zdrowia, adm. obrony kraju.

  terytorialne – ze względu na podział terytorialny i wagę spraw występujących, inną np. w gminie, a inną w województwie czy w skali całego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat administracji

  Jest to określenie zbiorcze dla oznaczenia różnych jednostek organizacyjnych wykonujących funkcje adm. publicznej (organy adm. publicznej, rządowej i samorządowej, zakłady publiczne, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, organizacje społeczne, korporacje, a nawet upoważnione osoby prawne.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I ZASADY USTROJOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

  Ustrój administracji publicznej

  Obejmuje ustrój urządzeń społecznych spełniających funkcje administracji, o ile jest on prawnie unormowany oraz cały system organów administracji ich kompetencje, które są również unormowane przez prawo.

  Zasadnicze zagadnienia ustrojowego prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt normatywny

  Oświadczenie woli organu państwa (czasem także in. podmiotu uprawnionego do jego stanowienia), sporządzane w odpowiedniej formie, na podstawie kompetencji konstytucyjnych lub wynikających z ustawy.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki uznania administracyjnego i jego znaczenie

  Uznanie adm. zapewnia ustawodawca, ponieważ musi ono wynikać z normy prawnej /ustawowej/.

  Upoważnienie /techniczne/ do uznania przybiera formę wyrażnego wskazania na uznanie, “może”, ”jest upoważniony”, bądż wynika to z całokształtu uregulowania.

  Uznanie stwarza adm. możliwość działania na własną...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie uznania administracyjnego

  Istnieje wówczas, gdy administracja dla urzeczywistnienia stanu prawnego może wybierać między różnymi rozwiązaniami.

  Uznanie występuje w tedy, gdy norma prawna nie determinuje w sposób jednoznaczny skutku prawnego, lecz pozostawia w sposób wyrażny dokonanie takiego wyboru org. adm.

  Ustawa pozwala na wybór...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie administracyjne w ujęciu współczesnym

  Przy wykonywaniu ustaw ważne są dwie instytucje:

  -uznanie administracyjne

  -pojęcie nieokreślone

  Gdy sytuacja prawna odpowiada stanowi przewidzianemu przez ustawę, to powinien nastąpić skutek prawny przewidziany przez ten akt.

  Stosowanie prawa następuje w 4 fazach:

  1.wyjaśnienie i ustalenie stanu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt

Do góry