Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Polscy prymasi: Przyluski i Ledóchowski

  Prusacy dążyli z reguły do obsadzania Niemcami stolic biskupich na ziemiach polskich. Udawało się toim we Wrocławiu, na Warmii i Pomorzu. Biskupi ci nie byli jednak germanizatorami, nawet gdy okazywaliwielką lojalność wobec swego monarchy. Potrafili występować przeciw narzucanemu przez państwonauczaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złożona sytuacja na Półwyspie Iberyjskim

  Rządy Hiszpanii i Portugalii nie wzięły Piusa IX w obronę przed Piemontem, bo sytuacja polityczna obupaństw nie była stabilna.

  W Hiszpanii krótko przed Wiosną Ludów doszło do odprężenia w stosunkach kościelnych, gdy władzęobjęła królowa Izabela, po dojściu do pełnoletności. W 1844 roku odwołano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Katolicy i apostolat

  Część filozofów dziewiętnastowiecznych, kontynuujących filozofię XVIII wieku, wrogo nastawioną doKościoła i propagującą idee rewolucyjne, podtrzymywała przekonanie katolików, że światopogląd filozoficznyi światopogląd religijny nie dadzą się pogodzić. W okresie Wielkiej Rewolucji osłabienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /8 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia moralna, racjonalizm, rygoryzm

  Moraliści podobnie jak dogmatycy musieli ustosunkować się do modnego racjonalizmu, a nadto usuwaćzakorzeniony od czasów jansenizmu rygoryzm. Uświadomili sobie, że niedozwolone jest utożsamianiechrześcijańskiej moralności z filozoficznymi poglądami etycznymi i że ona nie może ograniczyć się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia pastoralna i duszpasterstwo

  W Niemczech zajmowano się teologią pastoralną bardziej teoretycznie, we Francji bardziej praktycznie,gdyż dostrzegano w niej konieczność uwzględnienia zmienionych warunków: politycznych pod wpływemWielkiej Rewolucji, społecznych pod wpływem rewolucji przemysłowej.

  Dość długo ujmowano w Niemczech...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Liturgia i sztuka sakralna

  W związku z rozwiniętymi studiami nad starożytnością chrześcijańską zainteresowano się dawną liturgią.We Francji benedyktyni z Solesme uznali, że rzymska liturgia potrydencka jako kontynuacja średniowiecznejnajlepiej odpowiada ideałowi służby Bożej. Dom Prosper Guéranger, rozmiłowany jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Bractwa i stowarzyszenia

  Po 1815 roku doszło do odnowienia bractw w krajach, które je utraciły przez Wielką Rewolucję, w innychzaś do ich rozwoju i powstania stowarzyszeń.

  W południowej Francji wznowiono szybko Bractwo Czarnych i Białych Pokutników. W Burgundii biskupz Dijon reaktywował (1821) Bractwo świętego Dziecięctwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm, mesjanizm i religijność

  Jako umysłowy i duchowy prąd, a zarazem literacki i artystyczny kierunek, przyjmując postawę opozycyjnąwobec Oświecenia i jego racjonalizmu, romantyzm rozwijał się intensywnie między Wielką RewolucjąFrancuską i Wiosną Ludów. Jego główne, lecz nie jedyne źródło tkwiło w średniowiecznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki kościelne we Francji

  Francja posiadała wielkie możliwości ożywienia katolickiej myśli naukowej, chociaż potępienie Lamennais’gorozbiło krąg intelektualistów, skupionych wokół niego, La Chénaie’a i Malestroita.

  Louis Bautain starał się zachować niezależność od filozofii tego kręgu, ale jego broszura o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hermezjanizm i güntherianizm

  Wzmacniający się w Niemczech katolicyzm zaniepokoił rządy protestanckich państw. Do pierwszegosporu na wielką skalę doszło w Prusach, które władały w tym czasie katolicką Nadrenią i katolickimiziemiami polskimi, zabranymi podczas rozbiorów.

  Spór zaczął się od sprawy profesora Hermesa. Na profesora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 238

  praca w formacie txt

Do góry