Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Republika, cesarstwo i Komuna Paryska

  Po rewolucji lutowej (1848) powstał dla Kościoła we Francji problem nie tylko uznania nowej republiki,ale przede wszystkim przyjęcia jej socjalistycznego charakteru. Niepokoił on ogół katolików, lecz głównieludzi na wsiach, posiadaczy ziemskich i drobne mieszczaństwo. Mały jedynie krąg katolików...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIUS IX I LIBERALIZM POLITYCZNY

  Jego długi pontyfikat rozpoczął się polityczną konfrontacją z liberalizmem w samym Rzymie. Do pokonaniarewolucji w Państwie Kościelnym przyczyniła się Austria, która była państwem zachowawczokatolickim i starającym się utrzymać swe wpływy we Włoszech. Jej konkordat, niezmiernie korzystny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalni katolicy Belgii i Holandii

  W Belgii Kościół miał przed połową XIX wieku takie warunki działania i rozwoju, że stał się ideałem dlaKościoła w innych krajach europejskich. Widoczny był jego wpływ na życie kraju, choć zasada wolnościnie pozwalała czynić tego de iure, ale czyniono de facto. Liberałowie więc doszli do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIUS IX I LIBERALIZM POLITYCZNY - Długi pontyfikat

  Po powrocie z Gaety do Rzymu (20.04.1850) Pius IX ani jego otoczenie nie spodziewało się, że długi,32-letni pontyfikat, nazwany, pontyfikatem wielkiego przełomu, będzie wypełniony pasmem cierpień iniepowodzeń, prawdziwie więc stanie się crux de cruce, według średniowiecznej przepowiedni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm szwajcarski

  Liberałowie szwajcarscy wykorzystali zwycięstwo odniesione (1847) nad Sonderbundem katolików. Ichpolitykę naśladowali liberałowie w innych krajach, uprawiając różnego rodzaju Kulturkampfy, zwłaszczaw sąsiedniej Badenii. W Szwajcarii po 1848 roku zamykano klasztory i likwidowano katolickie szkoły.Kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /3 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Austriacki konkordat i prawa majowe

  Cesarz Franciszek Józef po 1850 roku zmierzał do neoabsolutyzmu, ale jego rząd prowadził pertraktacjeze Stolicą Apostolską o nowy konkordat. Widział bowiem w Kościele katolickim klamrę spinającą monarchięwielonarodowościową, chciał też uczynić Austrię przodującym mocarstwem wśród państw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm i konserwatyzm niemiecki

  W mniejszych państwach niemieckich, jak Hesja, Wirtembergia, Badenia, nie prowadzono jednolitej politykikościelnej. Prawie w każdym z nich wystąpił pod koniec pięćdziesiątych lat polityczny zwrot kuliberalizmowi. Zjawisko to nie ominęło Bawarii, uchodzącej za bardzo katolickie państwo.

  Przywódcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Galicji

  Po zawarciu austriackiego konkordatu (1855) Kościół w Galicji miał większą swobodę w kształtowaniuswego życia wewnętrznego. Biskupi polscy mogli odbywać konferencje episkopatu i zwoływać synodydiecezjalne, ale na razie zastępowali je kongregacjami dziekańskimi.

  Pius IX, uważany powszechnie za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /3 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy i katolickie Centrum

  Konstytucje pruskie z 1848 i 1850 roku dawały katolikom możliwość aktywnego działania, jak to było winnych krajach niemieckich. Dwaj najwybitniejsi duchowni w episkopacie pruskim: Johannes Geissel iMelchior Diepenbrock, zostali w 1850 roku kardynałami. Kończyła się jednak aktywność Diepenbrocka(zm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata Państwa Kościelnego

  Po krótkim entuzjazmie do Piusa IX jako liberalnego papieża doszło do ostatecznej konfrontacji liberalnychidei z tradycyjną postawą Kościoła. W tej konfrontacji znaczną rolę odegrały narodowe uczucia Włochów i polityczne ambicje Piemontu.

  Po przywróceniu papieskiej władzy w Państwie Kościelnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 204

  praca w formacie txt

Do góry