Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ministerstwo

  Jest zespołem pracowników państwowych, kierowanych przez ministra i powołanych do pomocy ministrowi w wykonywaniu jego zadań. W codziennej praktyce funkcjonowania ministerstwa sekretarz stanu, podsekretarz stanu, dyrektorzy departamentów i inni wyżsi urzędnicy działają samodzielnie, podejmując nie raz...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (zawodowe i społeczne)

  Organ zawodowy składa się lub jest obsadzony przez osoby, które z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie, będące źródłem utrzymania. Chodzi o osoby, które są zatrudnione w danym organie, a więc o urzędników służby cywilnej, pracowników państwowych czy samorządowych.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (decydujące i pomocnicze)

  Organy decydujące to organy, które mogą rozstrzygać sprawy w drodze czynności prawnych, a organy pomocnicze- to takie organy, które mogą tylko występować z inicjatywą czy też opiniować przedstawione im sprawy przez organy decydujące bądź też wykonywać jedynie czynności kontrolne.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (monokrtyczne i kolegialne)

  Kryterium podziału stanowi struktura organu, liczba osób tworzących organ, czy jest to jedna osoba (organ monokratyczny), czy wiele osób (organ kolegialny). Z reguły w systemie administracji publicznej występują zarówno organy jednoosobowe, jak i organy kolegialne.

  Organy jednoosobowe są powoływane do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (naczelne i inne)

  W świetle postanowień Konstytucji dotyczących RM, jej składu oraz ministrów, jak i uregulowań zawartych w ustawach zwykłych, do naczelnych organów administracji rządowej zaliczyć należy samą RM, Prezesa RM, ministrów oraz osoby powołane do składu Rządu w trybie art.147 ust.4 Konstytucji, gdyż do nich-...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (centralne i terenowe)

  W przypadku tego podziału kryterium stanowi terytorialny zasięg działania organu.  

  Organem centralnym jest organ, którego zasięg działania rozciąga się na obszar całego państwa, a organem terenowym- organ, który realizuje swoje kompetencje tylko na określonej części terytorium państwa.

  Ten podział...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy administracji publicznej (klasyfikacja)

  Klasyfikacja jest sprawą umowną. Przy tworzeniu każdego podziału należy stosować jednolite kryterium. Wyróżniamy:  

  a) Organy naczelne i inne organy administracji;

  b) Organy centralne i terenowe (lokalne);

  >

  >

  e) Organy zawodowe i społeczne.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organ adm. publicznej a „urząd”

  Organ- organ posiada określoną przez prawo formę organizacyjną, która czyni z niego pewną organizacyjną jedność. Organy są:

  -wyodrębnione organizacyjnie;

  -korzystają ze środków władczych;

  -działają w zakresie przysługujących im kompetencji.

  Organy podległe są ustawom.  

  Urząd- jest to...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organ administracji publicznej (pojęcie)

  Wyróżniamy organy kolegialne i monokratyczne. Warunki, jakie powinien spełniać organ administracji rządowej:

  -stanowi wyodrębnioną część aparatu administracji rządowej;

  -działa w imieniu i na rachunek państwa;

  -uprawniony jest do korzystania z środków władczych;

  Organy tych jednostek są:...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór (środki)

  Środki nadzoru można podzielić na środki nadzoru represyjnego oraz środki nadzoru prewencyjnego.

  Środki nadzoru represyjnego mogą być zastosowane w przypadku naruszenia prawa, w jego następstwie.

  Do tej kategorii środków można zaliczyć:

  -żądanie informacji przez organ nadzoru o wszystkich...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 247

  praca w formacie txt

Do góry