Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Dogmat o nieomylności papieskiej

  Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny było poprzedzone petycjamiz całego Kościoła. Pierwszą z nich za Grzegorza XVI (1840) podpisało 51 biskupów francuskich. Ponowiono ją zaraz po wstąpieniu Piusa IX na Stolicę Apostolską. Opór stawiały jansenistyczne kręgi ifakultety...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  The Rambler, Newman, Acton

  W połowie XIX wieku grupa liberalna katolików w Anglii nie była liczna. Posiadała jednak własne czasopismoRambler (od 1848), które zgodnie z wymogami nauki starało się traktować problemy podnoszoneprzez nowoczesną krytykę. Samo uprawiało krytykę postaw katolików, a nawet poglądów Rzymu,jeżeli uznało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /2 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturkampf

  Termin Kulturkampf (walka kulturowa), użyty (17.01.1873) podczas przemówienia w parlamencie pruskimprzez posła, radykalnego liberała, Rudolfa Virchowa, miał oznaczać walkę liberalnego państwa zKościołem o kulturę, a stał się, bo tym był, określeniem walki o pełne podporządkowanie Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /8 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syllabus Piusa IX

  W nauczaniu Piusa IX ma Syllabus wyjątkowe miejsce, bo zajął się nie tylko najbardziej aktualnymi problemamikatolików, ale i całego ówczesnego społeczeństwa. Powstał on z niepokoju wielu katolików, aszczególnie Nauczycielskiego Urzędu Kościoła.

  Katolicy, nawet ci sympatyzujący z ideami liberalnymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrona katolików i Polaków

  Przeciw prawom majowym biskupi państwa pruskiego protestowali już wtedy, gdy przygotowano projekt,a po ich wydaniu zastosowali bierny opór. Duchowieństwo przyjęło podobną postawę, poza nielicznymi wyjątkami rządowych proboszczów. Pojawili się oni, gdy władze pruskie wykorzystały patronat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy nauk kościelnych

  O zastoju w życiu umysłowym za Piusa IX wiele mówiono, nie uwzględniając faktu, że w Rzymie przystąpionodo jego rozbudzenia silniej niż w innych krajach, poza Niemcami. Było to przede wszystkimzasługą przebywających w Rzymie cudzoziemców, jak francuski benedyktyn Jean B. Pitra, znawca patrystykii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starokatolicy

  Protesty w samym Kościele katolickim przeciw dogmatowi o uniwersalnym episkopacie papieża i jegonieomylności doprowadziły w Niemczech i Szwajcarii do odłączenia się pewnej liczby duchownych iwiernych, którzy utworzyli nowe wspólnoty. One zaś, chcąc podkreślić swą wierność dawnej nauce istrukturze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultramontanizm i opozycja

  Ruch ultramontański, rozwijający się już za Grzegorza XVI, musiał pokonać szereg przeszkód. Katolicyw większości doceniali współdziałanie z papieżem dla dobra Kościoła w ich kraju, ale niejedni obawialisię wzrostu rzymskiej centralizacji i pomniejszenia przez to autorytetu władzy biskupiej, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /7 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCNIENIE PRYMACJALNE (1850 - 1914)

  Załamanie się ruchów wolnościowych podczas Wiosny Ludów nie oznaczało końca liberalizmu politycznego.We Włoszech łączył się on z ruchem zjednoczenia kraju w jedno państwo, co doprowadziło doupadku Państwa Kościelnego w jego dawnej formie. Tracąc władzę świecką, Pius IX nie utracił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRONA PRZED BŁĘDAMI

  Liberałowie w działalności politycznej podzielili się już w poprzednim okresie na umiarkowanych i radykalnych.Tych drugich zwano na ogół demokratami, lecz jedni i drudzy żądali nieskrępowanej wolnościczłowieka w dziedzinie religijnej. W Kościele istniał silny ruch ultramontanizmu, ale w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /1 845

  praca w formacie txt

Do góry