Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrześcijańska demokracja

  W katolickim ruchu społecznym istniał nurt postulujący zmiany ustrojowe. Związany z nazwiskami: Lamennais’go,Lacordaire’a, Bucheza, Ducpétiaux’a i Hueta, stał się prekursorem chrześcijańskiej demokracji.W drugiej połowie XIX wieku nurt ten wyraźnie określił swój cel: dążyć do takich zmian...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje młodej demokracji

  W Belgii po wyborach do parlamentu zaczęła się wojna szkolna (1878-1884), gdy władzę objął rządradykalno-liberalny. Minister kultu powiedział wówczas: na ziemi znajduje się jeden trup, który blokujedrogę do postępu, to trup przeszłości - to katolicyzm! Wydano więc (10.07.1879) prawo o szkołach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrogowie Kościoła

  W Watykanie pozostały niewątpliwie dawne obawy przed wrogością masonerii, czasem rodziło się ztego przekonanie o światowym sprzysiężeniu przeciw Kościołowi. Silnym argumentem była patologicznanienawiść wielkiego mistrza włoskiej masonerii, Adriana Lemmiego, do Kościoła, choć nie należałouważać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologowie niemieccy

  Niemiecki teolog Ignaz Döllinger uważał, że dwoma oczami teologii są historia i filozofia. Zasługąewangelickiej szkoły tybindzkiej było zgłębianie dogmatów w wymiarze historycznego rozwoju naukikościelnej, lecz uprawiano tam radykalną egzegezę i hegeliańską interpretację historii dogmatów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAICYZUJĄCY SIĘ ŚWIAT EUROPEJSKI

  Leon XIII, uczony, polityk i społecznik, objął swą troską i spełnianą władzą cały Kościół, jak jego poprzednikPius IX. Następny papież, Pius X, reformator i święty, zajął się bardziej niż polityką oczyszczaniemżycia kościelnego z błędów.

  Za niebezpiecznych wrogów Kościoła obaj papieże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoscholastyka

  W Niemczech za nawrotem do scholastyki opowiadało się mogunckie czasopismo Katolik, z którymwspółpracowali profesorowie otwartego przez Kettelera seminarium duchownego. Wśród nich byli pionierzyneoscholastyki dogmatyk Johann Baptist Heinrich (zm. 1891) i filozof Paul Leopold Haffner(zm. 1899).

  Dążenie do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież polityk i społecznik

  Działalność Leona XIII (1878-1903) była szersza niż podawane najczęściej w historii te dwa określenia.Gdy umarł, chwalono go za to, że chciał być rozumiany przez wszystkich i chciał wszystkich rozumieć.Może więc najtrafniej byłoby określać go jako nauczyciela zrozumianego i uznanego. Według...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Watykański I

  Na decyzję zwołania soboru wpłynął niewątpliwie wzgląd pastoralny: przeciwstawienie się racjonalizmowii naturalizmowi. Do tego dołączyła się paląca potrzeba dostosowania kościelnego prawodawstwado głębokich zmian w życiu Kościoła, jakie zaszły od soboru trydenckiego.

  Myśl o zwołaniu soboru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /7 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalni katolicy

  Wiosna Ludów wykazała w wielu krajach, że nie można obstawać przy dawnych strukturach politycznychi społecznych. Stłumienie jej i powrót konserwatywnych rządów zaostrzył problem, przed którymstanęli katolicy: jak się ustosunkować do zmian wprowadzonych przez rewolucje i czy można o nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /8 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież reformator i święty

  W Wiedniu żywiono niechęć do sekretarza stanu, kardynała Mariana Rampolli za politykę profrancuską iprorosyjską, za sympatie dla Słowian i dla austriackiej partii katolicko-demokratycznej. Cesarz nie mógłmu darować sprzeciwu wobec katolickiego pogrzebu jego syna Rudolfa, a także odmowy kapelusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 890

  praca w formacie txt

Do góry