Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WYMIEŃ ORGANY WEWNĘTRZNE SEJMU

  Organami Sejmu są;

  marszałek Sejmu

  prezydium Sejmu

  konwent seniorów

  komisje sejmowe

  Marszałek kieruje pracami Sejmu, a w szczególności stoi na straży praw i godności Sejmu, czuwa nad tokiem prac Sejmu i jego organów, reprezentuje Sejm, przewodniczy obradom sejmu, nadaje bieg...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /4 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO ADMINISTARCYJNE

  Konstytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego i ustroju społeczno – gospodarczego państwa. W szczególności w konstytucji unormowana jest w głównych zarysach struktura organów państwowych i sposób ich powoływania, kompetencje tych organów oraz ich wzajemne związki, wreszcie podstawowe prawa i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY PRAWEM MATERIALNYM A FORMALNYM

  Do prawa materialnego należą te normy, które ustanawiają merytoryczne obowiązki prawa, regulują zachowanie się ludzi i różnych instytucji w społeczeństwie. Normy prawa materialnego mają charakter pierwotny.

  Prawo formalne tworzą te wszystkie normy, które odnoszą się do organizacji aparatu dbającego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY ŹRÓDŁEM PRAWA I JAKIE ŹRÓDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄ W POLSCE

  Pojęcie źródeł prawa

  Źródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierający przepisy prawne.

  Prawem jest tylko taka wola państwa, która przejawia się w wymaganej formie i odpowiednim trybie.

  Źródłami powszechnie obowiązującego prawa polskiego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /10 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY WYKŁADNIĄ PRAWA I JAK SIĘ ONA DZIELI

  Pojęcie wykładni prawa

  W procesie stosowania prawa przez organy wymiaru sprawiedliwości i organy administracyjne, a także w wielu sytuacjach – w jakich znajdują się obywatele korzystający z przepisów- dochodzi nie jednokrotnie do wątpliwości, co do znaczenie takiego lub innego przepisu. Wykładnia prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /4 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY STOSUNKIEM PRAWNYM I JAKIE ZAWIERA ELEMENTY

  Człowiek w swoim powszechnym dniu wiele razy styka się z ludźmi, a także instytucjami, przedsiębiorstwami. Dochodzi do powstawania więzi zwanych stosunkami społecznymi. Stosunki społeczne są bardzo zróżnicowane. Występują w nich stosunki krótkotrwałe i trwające długo. Jedne stosunki społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE ELEMENTY SKŁADAJĄ SIĘ NA NORMĘ PRAWNĄ

  Norma prawna jest elementarną cząstką prawa, toteż jej definicja jest zbliżona do definicji prawa.

  Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania wydana lub usankcjonowana przez pastwo, zagwarantowana przymusem państwowym.

  Normę prawną charakteryzuje się następującymi cechami:

  - ma...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICE POMIĘDZY ŚWIADOMOŚCIĄ PRAWNĄ A PRAWORZĄDNOŚCIĄ

  Świadomość prawna nie oznacza jedynie znajomość przepisów i instytucji prawnych przez społeczeństwo, choć ta jest bardzo pożądana i decyduje w poważnym stopniu o kulturze prawnej społeczeństwa.

  Świadomość Prawna to ocena obowiązującego prawa przez społeczeństwo i postulaty dotyczące zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /4 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICE POMIĘDZY NORMĄ MORALNĄ A NORMĄ PRAWNĄ

  Norma praw to wynikająca z przepisów prawa reguła postępowania wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym.

  Norma moralna pozwala ocenić wzajemne zachowanie się ludzi, zachowanie się wobec społeczeństwa, wobec państwa, a także postępowanie wobec przyrody.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ

  Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną:

  1. okoliczności wyłączające winę:

  niepoczytalność jest to określony stan psychiczny człowieka polegający na tym że nie rozpoznaje on znaczenia swoich czynów lub nie może kierować swoim postępowaniem. Przyczyną nie poczytalności może...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /4 718

  praca w formacie txt

Do góry