Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Porozumienie, edykt tolerancyjny i mariawici

  Leon XIII starał się uregulować w Rosji sprawy kościelne przez nowe pertraktacje, zwłaszcza że zawartyprzez jego poprzednika konkordat nie był respektowany. Mikołaja I powiadomił o objęciu Stolicy Apostolskiej,jak to uczynił wobec innych monarchów. Po długich pertraktacjach za nowego cara AleksandraIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /7 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarchaty ortodoksyjne w Turcji

  Państwo tureckie, wobec politycznych tendencji do odłączania się całych narodów z ich Cerkwiami, zaczęłoregulować (1856) stosunki prawne z patriarchatem w Istambule. Konstytucja z 1876 roku gwarantowałaprawosławiu wolność kultu i posiadane przywileje. Gdy jednak w państwie za sułtana Abd-ulHamida II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /4 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE ŻYWOTNE

  Sobór Watykański I zajął się misjami w sposób niewystarczający. Schemat o misjach, który uwzględniałgłównie misje na Bliskim Wschodzie, nie wszedł pod obrady z powodu ich niespodziewanego zawieszenia.

  Działalność Stolicy Apostolskiej sprzyjała rozwojowi misji i pomogła w Europie do powstania dzieł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICYZM I CHRZEŚCIJANIE WSCHODNI

  Kościoły wschodnie unickie liczyły około 8 milionów wyznawców, podzielonych na kilka patriarchatówi samodzielnych biskupstw.

  Rzym i chrześcijański Wschód nie były równomiernie sobą zainteresowane. Pius IX wzywał prawosławnychdo jedności, ale rozumiał to jako podporządkowanie się Stolicy Apostolskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Kuba (Antyle)

  Razem z Puerto Rico miała swoiste dzieje. Do 1901 roku formalnie stanowiła ostatnią kolonię Hiszpanii,ale już wcześniej dostała się pod silne wpływy północnoamerykańskiego imperializmu, opanowana gospodarczo,a częściowo też politycznie. Ludność w 1861 roku stanowili: 8% Hiszpanie, 46% Kreole i44%...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /2 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Stanów Zjednoczonych

  W połowie XIX wieku nastąpił jego niesłychanie szybki wzrost liczebny. Z 4% katolików w porównaniuz całą ludnością w 1840 roku wzrósł do 7% w 1850 i 11% w 1870, czyli do 4 milionów 500 tysięcy katolików.Stali się oni najliczniejszą grupą w krajach angielskiego języka. Przyczyną wzrostu był wielki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Ameryka Centralna

  W XIX wieku Kościół nie zajmował się w tych krajach problemami społecznymi i gospodarczymi, bojeszcze nie rozeznał, że należą do wynikających z Objawienia zagadnień etycznych. Liberałowie zresztąchcieli, żeby Kościół nie zabierał głosu w sprawach politycznych, a do nich zaliczano kwestie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /2 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emigranci w Ameryce Północnej

  Przybywający do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu chleba emigranci byli prostymi ludźmi i częstodo końca życia nie nauczyli się języka angielskiego. Odczuwali to boleśnie, chcąc korzystać z nabożeństwi posługi duszpasterskiej. Postanowił więc już synod w Baltimore (1791) zakładanie dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Kolumbia i Wenezuela

  Z krajów Ameryki Łacińskiej Kolumbia pierwsza ogłosiła rozdział Kościoła od państwa, w sytuacji radykalniewrogiego nastawienia liberałów do katolicyzmu. Ograniczyła też Kościół w jego dotychczasowychprawach. Zaczęło się to za prezydenta generała Alcantary Herrana (1842-1845), gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykanizm i społeczne problemy

  Sprawa katolików emigrantów w związku z cahenslyizmem spotęgowała dążenie biskupów irlandzkiegopochodzenia do jednolitego katolicyzmu amerykańskiego. W episkopacie tego okresu pracował nad tymJames Gibbons, (zm. 1921), biskup (od 1868) zajmujący się pisaniem dzieł apologetycznych, a następniearcybiskup w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 584

  praca w formacie txt

Do góry