Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sobór i misje

  Po ogłoszeniu (1867) Soboru Watykańskiego I na publicznym konsystorzu zapadła decyzja powołania doudziału w nim biskupów misyjnych (wikariuszy apostolskich), obok innych biskupów tytularnych. Zostałateż utworzona Komisja dla Kościoła Wschodniego i dla misji, z przewodniczącym kardynałem A.Barnabo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /4 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cerkiew rosyjska, Pius IX i konkordat

  Prawosławie w Rosji było nadal Kościołem państwowym, a Święty Sobór państwowym organem zarządzania,.gdyż faktycznie przewodził mu oberprokurator w randze ministra. Szczytowy okres jego nieograniczonejwładzy to druga połowa XIX wieku, Oberprokurator hrabia Dymitr Tołstoj (1865-1880)wprowadzał w Cerkwi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /4 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wschodnie unickie

  Kościoły te dzieliły się jurysdykcyjnie na patriarchat ormiański w Cylicji, na trzy patriarchaty antiocheńskie(melchicki, maronicki, syryjski), na patriarchat chaldejski w Babilonie, na patriarchat koptyjskiw Aleksandrii i na szereg samodzielnych arcybiskupstw i biskupstw w Indiach, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stolica Apostolska i dzieła misyjne

  Zacieśnione pojęcie działalności misyjnej funkcjonowało jeszcze przy końcu pontyfikatu Piusa IX. Rozumianoją przede wszystkim jako działalność wśród chrześcijan Kościołów Wschodnich i katolickichemigrantów w Ameryce Północnej. W papieskich dokumentach prawie się nie mówi o misjach wśródpogan. Takie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /5 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja moralna Polaków

  Pius IX czynił wobec Polaków gesty, które w Petersburgu nie mogły być mile widziane, jak beatyfikacjamęczennika za unię, jezuity Andrzeja Boboli, czy dar koron dla obrazu Matki Boskiej w Berdyczowie.Odbierano to źle, bo w Rosji postępowanie wobec katolicyzmu nie było pojmowane jako prześladowaniereligii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /4 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stolica Apostolska i chrześcijański Wschód

  Papiestwo w drugiej połowie XIX wieku zwróciło większą niż dotychczas uwagę na wschodnie chrześcijaństwoze względu na nowe warunki polityczne i religijne po rozpadnięciu się mocarstwa ottomańskiegooraz na skutek panslawistycznych dążności Rosji. W Rzymie już przy końcu pontyfikatu GrzegorzaXVI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowieństwo i Powstanie Styczniowe

  Wprowadzenie stanu wojennego i stosowanie terroru wobec demonstrujących Polaków przyspieszyłodziałalność konspiracyjną. W czerwcu 1862 roku powołano Komitet Centralny Narodowy jako władzęprzygotowywanego powstania. Wielu księży (co najmniej trzystu) włączyło się do jego działalności. Jedenz nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leon XIII i jedność Kościoła

  Sprawę jedności Kościoła uznał Leon XIII za jedno ze swych najważniejszych zadań. Poświęcił jej sześćencyklik oraz wiele listów apostolskich i wypowiedzi.

  W encyklice o św. Cyrylu i Metodym (1880) wykazał wielką troskę o ludy słowiańskie i podkreślił ścisłąłączność obu Apostołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /4 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Represje i martyrologium unitów

  Za powstanie karano Polaków nie tylko bezpośrednio po jego upadku. Przez następne lata trwały represje,zmierzające do pełnej rusyfikacji. Pius IX w tym czasie nie miał przekonania do działań rewolucyjnych,ale brutalność represji skłoniła go do protestu, z którym wystąpił (24.04.1864) w publicznym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /5 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe Kościoły chrześcijańskie

  Ucisk Turków, a później ingerencja Rosji i innych państw europejskich stwarzały narodowym niekatolickimKościołom chrześcijańskim na Wschodzie niekorzystne warunki do rozwoju i wewnętrznych reform.Ich hierarchia starała się o wzajemne kontakty, a gdy nie dawały wsparcia, szukała go w kontaktach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /5 670

  praca w formacie txt

Do góry