Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Uniwersytety katolickie

  Leon XIII udzielał poparcia istniejącym uniwersytetom katolickim, szczególnie zaś uniwersytetowi w Lowanium, na którym według jego życzenia otwarto (1882) katedrę filozofii tomistycznej.

  W Anglii arcybiskup Manning miał jasną ocenę intelektualnych problemów swojego czasu, widział więctakże szkodliwy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje brytyjskiego panowania

  W Indiach po rozgromieniu powstania (1857-1858) utrwaliło się brytyjskie panowanie. Portugalia jednakstarała się zachować kościelny Patronat w znaczącej części kraju. Istniał więc konflikt między misjonarzamiPatronatu a misjonarzami Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. W tych konfliktach władze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE ŻYWOTNE - Filipiny, Indonezja i Oceania

  Filipiny, choć posiadały kościelną niezależność, były związane z Latynoameryką, szczególnie z Meksykiem,co poddawało je wpływom idei francuskiej rewolucji i amerykańskiej emancypacji. U siebie staleodczuwały niedostatek kleru, chociaż królowa Izabella II pozwoliła na wznowienie misyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje afrykańskie

  Afryka była terenem misyjnym, mniej oddalonym od Europy niż Daleki Wschód i Oceania, lecz misje wniej rozwijały się wolniej, a przez swoisty klimat pochłonęły wiele ofiar. Powolność rozwoju tkwiłamniej chyba w przyczynach wewnętrznych Afryki, a bardziej w innym nastawieniu Europy do jej misji.Wschodnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM

  Katolicyzm doznał za Leona XIII intelektualnego pogłębienia, a za Piusa X miał stać się czynnikiem integrującymżycie umysłowe ludzi. Kościół więc doceniał naukę i kulturę, przyczyniając się do ich rozwoju.Ważną funkcję w tym rozwoju spełniały uniwersytety katolickie, które zajmowały się nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE ŻYWOTNE - Rozwój misji

  W dokumentach Kościoła nadal występuje nazwa kraje misyjne, lecz zmienia się ich liczba. Od 1850 rokunie zalicza się do nich Wielkiej Brytanii, a Holandii od 1853 roku, natomiast Ameryka Północna pozostajew ich szeregu do 1908 roku, a Bliski Wschód do 1917 roku.

  Wzrost strukturalny jest najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE ŻYWOTNE - Japonia i Korea

  Japonia broniła się długo przed Europejczykami, lecz amerykański admirał zmusił ją (1854) do otwarciasię, co próbowali wykorzystać misjonarze. Francja w układzie z 1858 uzyskała zapewnienie swobódreligijnych dla cudzoziemców w portach i w Tokio. Pierwszym misjonarzem w stolicy był ojciec Girard(zm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje francuskich wpływów

  Chiny, po wojnie domowej tajpingów i przegranych wojnach opiumowych, prowadziły politykę uległościwobec mocarstw europejskich. Wpływy Francji za Napoleona III sprzyjały rozwojowi chrześcijaństwa.

  Stolica Apostolska, przez konkordat (1847) ograniczyła Patronat Portugalii tylko do biskupstwa w Makao.Zamiast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misjonarze i kler tubylczy

  W mentalności misjonarzy europejskich tkwiło powszechne w tym czasie przekonanie o wyższości Europejczyków.Opierało się ono na doświadczeniu faktycznie niższej kultury ludów, wśród których prowadzilidziałalność religijną. Niejednemu wydawało się, że jest to brak kultury w ogóle. Lękano się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W monarchii austrowęgierskiej

  Monarchia ta będąc na granicy świata słowiańskiego miała różne wyznania. W 1870 roku liczyła 24 milionykatolików łacinników, 4 miliony unitów, 3,5 miliona protestantów i 3 miliony prawosławnych. Napoczątku XX wieku proporcje wyznań pozostały prawie bez zmian.

  Na czele hierarchii prawosławnej stał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /4 034

  praca w formacie txt

Do góry