Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podaj warunki nabycia własności przez zasiedzenie

  Zasiedzenie- to jedna z form nabycia własności pierwotnego, jest to nabycie na skutek upływu czasu. Polega na nabyciu prawa własności na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa przez osobę nieuprawnioną. Przedmiotem nabycia przez zasiedzenie są tylko prawa rzeczowe.

  Przesłanki nabycia w drodze...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby nabycia i utraty własności

  1. Nabycie prawa własności

  = w drodze znalezienia

  = nabycie własności pożytków naturalnych

  = przetworzenie rzeczy ruchomych

  = połączenie rzeczy ruchomych

  = pomieszanie rzeczy ruchomych

  2. Utrata prawa własności

  NABYCIE PIERWOTNE – utrata prawa własności ma miejsce przeciwko woli...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj roszczenia właściciela, jakie mogą wynikać z prawa własności

  Ochrona własności należy do typu ochrony petytoryjnej, przez którą rozumie się ochronę prawa. (prawa własności).

  Podstawowymi roszczeniami przysługującymi właścicielowi w wypadku naruszenia jego prawa są: roszczenie windykacyjne i roszczenie negatoryjne.

  1. Roszczenie windykacyjne (art.222...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /3 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniuj pojęcie własności tak aby wynikało jakie to prawo, czego dotyczy i jakie daje korzyści

  Własność – to najszersze, podstawowe prawo rzeczowe, pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób (w jego ramach właściciel korzysta z maksimum uprawnień względem rzeczy). Oznaką korzystania z rzeczy są uprawnienia do posiadania, używania, pobierania...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrybuty prawa własności

  Wśród atrybutów prawa własności wyodrębnić można dwie podstawowe kategorie:

  1. uprawnienie do korzystania z rzeczy, do którego zalicza się z kolei uprawnienie do:

  a) posiadania rzeczy (ius possidendi),

  b) do używania rzeczy (ius utendi),

  c) do pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy (ius...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwo – w polskim prawie zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Obejmuje ono w szczególności:

  oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmioty inne niż rzeczy

  PRZEDMIOTY NIEMATERIALNE:

  ENERGIA – może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Natomiast gospodarka różnymi rodzajami energii uregulowana jest w ustawach szczególnych

  DOBRA O CHARAKTERZE INTELEKTUALNYM – utwory literackie, artystyczne, naukowe, wynalazki, wzory użytkowe. Stanowią one wytwór...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieruchomości i ruchomości – pojęcie i znaczenie podziału

  Rzeczy w prawie rzeczowym dzielą się na:

  nieruchomości /rzeczy nieruchome/

  ruchomości /rzeczy ruchome/

  Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności /grunty/, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecz stanowi część składową rzeczy, jeżeli…

  Części składowe rzeczy to coś co nie może być odłączone od rzeczy bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (np. drzewo na działce, dom na działce) Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności czyli nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecz stanowi przynależność, jeżeli…

  Przynależność – jest to odrębna rzecz ruchoma, która pozostaje z rzeczą główną w stałym i faktycznym związku, która jest potrzebna do korzystania z rzeczy głównej np. klucz do samochodu, koło zapasowe. Właścicielem przynależności jest właściciel rzeczy głównej. Gdy sprzedajemy rzecz główną to...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /412

  praca w formacie txt

Do góry