Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój nauki katolickiej

  Potępienie modernizmu encykliką Pascendi przyjęto w niektórych środowiskach jako tamę dla rozwojunauk kościelnych. Stało się to nawet obiegową oceną w późniejszym czasie, w rzeczywistości zaś one sięrozwijały, nawet najbardziej kwestionowana biblistyka i historia religii, choć nie można...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICYZM SPOŁECZNY

  W drugiej połowie XIX wieku dokonywał się szybki rozwój nowoczesnych państw. Rozwijał się też katolicyzm,ożywiony jak nigdy dotąd działalnością społeczną. Zdołał bowiem w własnej świadomościprzełamać narzucany przez liberalizm pogląd, że religia jest prywatną sprawą człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angielski katolicyzm postępowy

  Napięcia w katolicyzmie angielskim, wywołane grupą Ramblera, zmalały po nominacji Newmana nakardynała i znów wzrosły pod koniec XIX wieku. Obejmowały niewielki krąg osób, ale miały wpływnieproporcjonalnie duży do ich liczby.

  Część angielskich katolików pragnęła dokonać symbiozy religii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecki katolicyzm reformistyczny

  Nazwę Reformkatholizismus podał (1898) publicysta, Josef Müller, wydawca czasopisma Renaissance,lecz ona nie oddaje całej treści zjawiska. Katolicyzm niemiecki z czasów Leona XIII i Piusa X był przenikniętyróżnymi prądami, nie zawsze z sobą powiązanymi. Żywe w nim liberalne elementy chciały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Szkoły i nauczanie religii

  W Stanach Zjednoczonych konstytucja gwarantowała wolność religii, próbował więc minister oświatyHorace Mann wprowadzić religijne nauczanie bez więzi z którymkolwiek wyznaniem. Gdy to się nieudało, szkoły państwowe przyjmowały charakter laicki. Katolicy podjęli więc organizowanie własnegonauczania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emancypacja biblistyki

  Katolicki ruch biblijny w pierwszej połowie XIX wieku był maty, natomiast protestanckie towarzystwabiblijne rozwijały wielką aktywność w Anglii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Kapłani w pastoralnejdziałalności zrezygnowali z nauczania Pisma Świętego na rzecz scholastycznego katechizmu, ujętego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Naukowość historii

  W XIX wieku nie ustało zainteresowanie historią, które prowadziło do rozwoju badań źródłowych i powstaniaspecjalizacji. Wydawaniem źródeł do dziejów Kościoła zajęły się instytuty kościelne i świeckie.W tej dziedzinie nowa epoka zaczęła się od publikacji źródeł przez oratorianina z Wrocławia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie filozofii chrześcijańskiej

  Znaczenie filozofii dla teologii podkreślono już w konstytucji soborowej De fide catholica. Zajął się niąLeon XIII i na początku pontyfikatu poświęcił jej encyklikę Aeterni Patris (4.08.1879), której celem byłoodnowienie systemu filozofii św. Tomasza z Akwinu, a nie tylko wskazanie na wybrane myśli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włoski ruch reformy katolicyzmu

  Z postulatami reform religijnych, obok politycznych, występowano już w ruchu Risorgimento. Tkwiła wnich tendencja do uwolnienia się od autorytetu kościelnego i traktowania Kościoła jako wspólnoty wierzących,a nie jako hierarchicznej instytucji. Idee te w okresie modernizmu starano się propagować...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Kultura i nauka

  Leon XIII pragnął utrzymać kontakt z nowoczesnym światem, a Pius X postanowił odnowić wszystko wChrystusie, w myśl przyjętego przez siebie hasła pontyfikatu. Obaj wszakże byli zwolennikami rzymskiegocentralizmu. Pius X reformował życie kościelne, natomiast umacniał istniejące formy strukturalne.Leon...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 341

  praca w formacie txt

Do góry