Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma błąd polegający na nieświadomości bezprawności czynu?

  Tradycyjna zasada, iż nieświadomość prawa zawsze szkodzi "ignoran-tia iuris semper nocet" musi oczywiście być odrzucona, gdyż prowadzi do obcej współczesnemu prawu obiektywizacji odpowiedzialności.

  Art.30 KK Nie ppopełnia przestepstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Faust Dodano /06.12.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest błąd co do faktu? Kiedy błąd taki uchyla odpowiedzialność, a kiedy ją umniejsza?

  Błąd - niezgodność między obiektywną rzeczywistością, a jej odbiciem w świadomości człowieka. Ta niezgodność może polegać na tym, że jakieś elementy tej rzeczywistości nie zostały uświadomione (błąd polegający na nieświadomości) lub na tym, że sprawca przyjął istnienie elementów, które...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Faust Dodano /06.12.2011 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest dopuszczalne ryzyko?

  Art. 27 KK. Nie popełnia przestępstwa kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu (poznawczego, medycznego, technicznego, ekonomicznego) jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Faust Dodano /06.12.2011 Znaków /7 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega stan wyższej konieczności?

  Stan wyższej konieczności - sytuacja, w której jakiemuś dobru prawnemu grozi niebezpieczeństwo, które od­wrócić można jedynie poprzez poświęcenie innego dobra korzysta­jącego również z ochrony prawnej. Źródło niebezpieczeń­stwa może być różne; może ono pochodzić od człowieka lub być od niego...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Faust Dodano /06.12.2011 Znaków /2 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są warunki działania w obronie koniecznej?

  Obrona konieczna - nie popełnia przestępstwa kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni bezprawny zamach n a jakiekolwiek dobro chronione prawem. Obrona konieczna wyłącza bezprawność czynu zabronionego.

  Uzasadnienie przytaczane instytucji obrony koniecznej - "vim vi repllere licet" - siłą można...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Faust Dodano /06.12.2011 Znaków /7 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie formy sprawstwa przewiduje KK

  Formy sprawstwa przewidywane przez KK:

  sprawstwo pojedyncze

  współsprawstwo

  sprawstwo kierownicze

  sprawstwo polecające

  Sprawstwo pojedyncze - najprostsza postać sprawstwa i najczęściej występująca. Jest określone w każdym przepisie. Sprawcą pojedynczym jest ten, kto sam...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtuje się karalność podżegacza i pomocnika?

  Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

  Czynny żal. KK przewiduje bezkarność każdego współdziałającego, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie podżegania i pomocnictwa

  Podżeganie - odpowiada za podżeganie, kto chcąc aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Istota podżegania polega na oddziaływaniu na psychikę drugiej osoby, w celu wzbudzenia w niej zamiaru dokonania czynu zabronionego. Podżegać można tylko konkretną osobę.

  Formy...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy przygotowanie przestępstwa jest karalne?

  Przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.

  Kodeks przewiduje karalność przygotowania do:

  wszczęcia wojny napastniczej

  ludobójstwa

  zamachu stanu

  zamachu na jednostkę Sił Zbrojnych

  przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

  fałszowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie przygotowania przestępstwa z uwzględnieniem jego formy rzeczowej i osobowej

  Przygotowanie może być dokonane tylko umyślnie i to z zamiarem bezpośrednim.

  Dwa znamiona przygotowania przestępstwa:

  Podjęcie czynności mającej stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania.

  Podjęcie tych czynności w celu popełnienia czynu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt

Do góry